SQL-kielen esitystapa

SQL-kielessä käytettyyn merkistöön kuuluvat kirjaimet a-z, A-Z, numerot 0-9 ja seuraavat erityismerkit mukaanlukien välilyönti:

" % & ' ( ) * + , - . / : ; < => ? _ |

SQL-kielen omaan käyttöön varatut avainsanat on lueteltu liitteessä. Näitä avainsanoja ei pidä käyttää taulujen tai kenttien niminä.

Isoilla ja pienillä kirjaimilla ei SQL-kielessä ole erillistä merkitystä, kuin merkkijonojen sisällä. Yleinen tapa on kuitenkin kirjoittaa SQL:n omat komentosanat isoilla kirjaimilla. Taulujen nimet kirjoitetaan usein alkaen isolla alkukirjaimella ja kenttien nimet kokonaisuudessaan pienillä kirjaimilla. Tämän kirjoitustavan noudattaminen selkiyttää huomattavasti SQL-lauseiden ymmärrettävyyttä. Taulujen ja muiden objektien nimet eivät saa alkaa numerolla, mutta numeroita saa muuten esiintyä nimissä. Standardin määrittämä maksimipituus nimille on 128 merkkiä.

SELECT kenttä FROM Taulu

SQL-lauseet voi vapaasti kirjoittaa useammalle riville:

SELECT kenttä

FROM Taulu

WHERE kenttä> 10

Usein SQL-lauseet erotetaan toisistaan ;-merkillä.

Kommentteja SQL-lauseiden sekaan voi liittää ---merkinnän avulla.

-- Hakee Taulu-taulusta kaikki tiettyä arvoa suuremmat kentät
SELECT kentta
FROM Taulu
WHERE kentta> 10 -- kelpuutetaan vain ne kentät, joiden arvo on
                  -- suurempi kuin 10

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tiedonhallinta/sql/index1.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2004-11-05 15:22:33
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto