Structured Query Language (SQL)

SQL (Structured Query Language) on standardoitu ja laajimmin käytössä oleva relaatiotietokantojen yhteydessä käytettävä kieli. Ensimmäinen versio SQL:stä syntyi jo vuonna 1974, kun IBM:n San Josen tutkimuslaboratoriossa kehitettiin SEQUEL-kieli. Myöhemmin SEQUELia uudistettiin ja sen nimi muutettiin SQL:ksi. Ensimmäinen virallinen standardi SQL:lle tuli vuonna 1986. Vuonna 1989 standardiin hieman lisäiltiin ominaisuuksia ja julkistettiin ns. SQL92 viimein vuonna 1992. SQL99 on uusin vuonna 1999 julkistettu versio SQL-kielestä.

Tämä kirja keskittyy SQL-kielen SQL92-versioon, joka on tällä hetkellä parhaiten versio standardista. Kaikkia SQL92:en ominaisuuksia ei kuitenkaan vieläkään löydy kaikista tietokantatuotteista joten aina täytyy muistaa tarkistaa mitä ominaisuuksia käytettävä tuote tukee.

SQL ei ole pelkästään kyselykieli, kuten voisi nimestä yrittää päätellä. Kieli sisältää ominaisuudet:

Tietokannan rakenteen määrittely käydään huolella läpi heti seuraavissa kappaleissa. Rakenne on syytä saada kerralla määriteltyä oikein, koska jälkikäteen sen muuttaminen on työlästä ja voi huonossa tapauksessa aiheuttaa kaikkien tietokantaan kohdistuvien kyselyjen ja muiden operaatioiden muuttamista. Rakenteen muuttaminen jälkikäteen on vain merkki huonosti tehdystä suunnittelutyöstä.

Kyselyt ovat yleisin SQL-kielen käyttöalue. Suurin osa tietokannan käsittelystä on erilaisten kyselyjen, yhteenvetojen, koosteiden, raporttien yms. tekemistä tietokannan tiedoista. SQL-kieli on vahvimmillaan juuri näissä asioissa. Tehokkaat kyselyt edellyttävät kuitenkin myös hyvin laadittua tietokantaa ja ymmärtämystä joukko-operaatioista. Taulukkolaskentaopeilla ei pötkitä pitkälle SQL-kyselyjen maailmassa. Tärkeimmät kyselyjen tekemiseen liittyvät operaatiot käydään tässä kirjassa esimerkkien avulla huolellisesti läpi.

SQL:ää käytetään mm. seuraavin monin eri tavoin ja eri yhteyksissä:

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tiedonhallinta/sql/index0.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2004-11-05 15:22:21
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto