Tietojen muuttaminen (UPDATE)

UPDATE <taulu>SET <kenttä> = <uusi arvo>, ...
[<normaali WHERE-ehto-osa>]

Tietoja muutetaan UPDATE-komennolla. SET-määreelle luetellaan pilkulla eroteltuina kentät, joita muutetaan ja niihin sijoitettavat uudet arvot. Laskutoimitukset ovat sallittuja uusien arvojen muodostamisessa.

Päivitetään hetun 111111-111P omaavan opiskelijan 1.1.1997 tekemää tenttisuoritusta kurssilta TIE150. Annetaan uudeksi päivämääräksi 1.5.1999 ja arvosanaksi 3.

UPDATE Tenttii

SETpaivamaara = '1.5.1999',

arvosana = 2

WHERE opiskelija= '111111-111P'AND kurssi = 'TIE150'
AND paivamaara = '1.1.1997';

Haluttaessa päivittää vain yksi tietty tietue on muistettava määritellä WHERE-ehtoon kyseisen tietueen avain tarkasti!

Korotetaan kaikkien opiskelijoiden arvosanaa +:lla (0.25) kurssin TIE160 tenttituloksissa:

UPDATE Tenttii

SET arvosana = arvosana + 0.25

WHERE kurssi = 'TIE160'AND arvosana BETWEEN 1 AND 2.75;

Vähennetään kaikkien vuoden 1998 jälkeen opiskelunsa aloittaneiden arvosanaa miinuksella TIE160 kurssin tenttituloksissa:

UPDATE Tenttii

SET arvosana = arvosana - 0.25

WHERE kurssi = 'TIE160'AND arvosana BETWEEN 1 AND 2.75
AND opiskelija IN (
SELECT hetu 
FROM Opiskelija
WHERE aloitus> 1998
);

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tiedonhallinta/sql/dml/index15.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2004-11-05 15:25:19
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto