6.8 Esitysgrafiikka esityksen esitystavat

Esitysgrafiikalla tehty esitys voidaan pitää hyvin monella tavoin. Luonnollisestikin esityksen pitäjä on esityksen pääosissa, jolloin käytettävät tavat ovat hänen apuvälineitään. Esitysgrafiikalla pidettävä esitys voidaan perustaa kalvoihin, jotka on toteutettu esitysgrafiikkaohjelmalla. Tällöin kuitenkin kaikki tehosteet puuttuvat, joten uudella tavalla ei ole saavutettu mitään uutta perinteiseen kalvoesitykseen verrattuna. Parhaiten esityksen pitäminen onnistuu tietenkin esitysgrafiikkaohjelmalla. Tällöin esityksestä voidaan jakaa runko kuuntelijoille, jotka voivat tehdä siihen haluamiaan merkintöjä. Tällaisena runkona voi toimia esimerkiksi Tiivistelmä (Handout), joka voidaan tulostaa suoraan esityksestä. Tiivistelmässä voi olla kahdesta kuuteen diaa yhdellä paperiarkilla. Yksi varteenotettava mahdollisuus esityksen pitämiseen on esityksen tallentaminen HTML-dokumentiksi. Nykyisillä tekniikoilla siinäkin joudutaan luopumaan esityksen havainnollisista tehosteista, mutta tulevaisuudessa tehosteetkin on mahdollista saada mukaan HTML-dokumenttiin. Esityksen tallentaminen HTML-dokumentiksi ja sen esille laittaminen mahdollistaa esityksen sisällön kertaamisen tai läpikäymisen myöhemminkin.