Dian ulkoasun muokkaaminen

Tähän mennessä esitykseen on lisätty ainoastaan sisältö ja esityksen diat näyttävät hyvin pitkälle normaaleilta "värittömiltä" kalvoilta. Seuraavaksi on vuorossa dian ulkoasun muokkaaminen. Jokaisen dian ulkoasua ei kannata muokata käsin, vaan sen voi tehdä kootusti kaikille dioille. Tällöin esityksestä tulee yhdenmukainen ja yleensä vältytään häiritseviltä väri tai kirjasin määrityksiltä. Diojen ulkoasun muokkaaminen onnistuu helposti Slide Masterin (Perustyylin) avulla. Perustyyli-tilaan päästään valinnalla View/Slide Master/Slide Master (Näytä/Perustyyli/Dian perustyyli). Tilassa tehtävät muokkaukset vaikuttavat kaikkien esityksen diojen ulkoasuun. Perustyyli-tilassa voidaan muuttaa kaikkien tekstitasojen ulkoasua esityksessä. Kappaleiden muokattavia ominaisuuksia ovat muun muassa listanumerointi ja kappaleiden välit. Tekstin ulkoasun muokkaamiseksi voidaan vaihtaa muun muassa fontin tyyppiä, kokoa sekä korostuksia. Jos dian elementeissä halutaan käyttää samanlaisia tehosteita, onnistuu niiden määrittäminen perustyyli-tilassa.

Dioihin voidaan määritellä myös yhtenäisiä tunnistetekstejä, kuten esimerkiksi päivämäärä. Diojen ominaisuuksien muuttaminen onnistuu myös perustyyli-tilassa. Dioille voidaan määritellä erilaisia taustavärejä, taustakuvia sekä tehosteita.

Jos toistuvasti aletaan käyttää samoja tekstien asetuksia ja samaa taustaa, kannattaa tehty pohja tallentaa esitysmalliksi, jolloin se on toistuvasti käytettävissä uuden esityksen runkona. Tällöin määrityksiä ei tarvitse tehdä erikseen joka kerta!

Esitys voidaan tallentaa esitysmalliksi esimerkiksi tallentamalla esitystiedosto .pot-päätteiseksi. Tällöin esityksen kaikki diat pitää poistaa esityksestä, koska muutoin nekin tulevat osaksi esitysmallia. Valmiin esitysmallin käyttäminen onnistuu valinnalla Format/Apply Design (Muotoile/Käytä Mallia).

6.6 Tehosteiden lisääminen dioihin ja elementteihin

Dioihin ja niiden sisältämiin elementteihin voidaan lisätä erilaisia tehosteita. Koko esityksen diojen ja tekstikappaleiden tehosteet voidaan määritellä samoiksi perustyyli-tilassa. Tietenkin jokaiselle elementille voidaan määritellä myös kokonaan omat tehosteet. Tehosteet ovat hyvin käyttökelpoinen tapa saada esityksestä mielenkiintoisempi ja havainnollisempi perinteiseen kalvoesitykseen verrattuna. Tehosteiden käytössä on kuitenkin omat haittansa. Liiallinen tehosteiden käyttö voi hämärtää itse käsiteltävän asian. Tehosteet ovat katseen vangitsijoita, mutta ne eivät saa olla esityksen pääasia. Tehosteita kannattaa käyttää esityksissä hillitysti!

Tehosteiden lisääminen dian elementteihin onnistuu valinnalla Slide Show/Custom Animation (Diaesitys/Mukautettu animaatio...). Tällöin elementin, johon animaatio lisätään, on oltava aktiivinen.

Tehosteen lisääminen diaan onnistuu valinnalla Slide Show/Slide Transition (Diaesitys/Dian vaihtuminen...). Tällöin tehoste vaikuttaa tapaan, jolla uusi dia tulee näkyville esityksessä.