6.4 Dian rakenteen muokkaaminen

Kun materiaali on jaettu dioihin, kannattaa alkaa muokkaamaan diojen rakennetta. Diojen rakenteen muokkaaminen onnistuu valinnalla Format/Slide Layout (Muotoile/Dian rakenne). Näkyviin ilmestyy ikkuna, josta voidaan valita haluttu rakenne aktiiviselle dialle. Yleensä kannattaa valita lähimpänä käyttötarkoitusta olevan dian rakenne ja tarvittaessa muokata sitä hieman. Diojen rakenteet ovat suunniteltu kuitenkin sen verran hyvin, että niitä käyttämällä esityksestä tulee todella selkeä. Jos halutaan muuttaa useampien diojen rakenne samanlaiseksi, voidaan rakenne muuttaa kaikkiin dioihin samalla kertaa. Tällöin kaikki muotoiltavat diat pitää valita aktiiviseksi yhtä aikaa.

Dian rakennetta valinnassa kannattaa hieman miettiä dian sisältöä. Haluttaessa voidaan valita rakenne, johon voidaan helposti liittää taulukko, kuva, organisaatiokaavio tai tavallinen kaavio. Jokaista vaihtoehtoa varten on olemassa muutama erilainen diatyyppi. Diojen rakenteen voi muuttaa myös käsin, mutta siihen menee yleensä todella paljon aikaa.