6.3 Materiaalin jäsentäminen

Esitykseen tuotu dokumentti ei ole vielä sellaisenaan esityskelpoinen. Tuotu materiaali voi sijaita kokonaan yhdellä dialla tai sen rakenne voi olla hyvin sekava. Tällöin materiaalia joudutaan jäsentelemään ja mahdollisesti myös korjailemaan.

Ensimmäisenä kannattaa jakaa tuotu materiaali sopiviin osakokonaisuuksiin. Osakokonaisuuksiin jakaminen onnistuu kätevästi Outlining (Jäsennys)-painikepalkin avulla, joka yleensä löytyy esitysgrafiikkaohjelman vasemmasta laidasta. Materiaalin jäsentäminen tapahtuu painikepalkissa olevien nuolipainikkeiden avulla. Painettaessa oikealle osoittavaa nuolta lasketaan sen tekstikappaleen tasoa, jossa kursori sijaitsee. Vastaavasti painettaessa vasemmalle osoittavaa nuolta nostetaan tekstikappaleen tasoa, jossa kursori sijaitsee. Materiaalin jäsentäminen onnistuu helposti myös pelkän näppäimistön avulla. Näppäimistöltä tekstikappaleen tason laskeminen onnistuu tabulaattori-(sisennys-) näppäimellä ja tekstikappaleen tason nostaminen onnistuu Shift + tabulaattori-näppäinyhdistelmällä.

Materiaalin jäsentämisen yhteydessä on myös helppo lisätä esitykseen tekstimateriaali, joka jäi puuttumaan materiaalin tuomisen yhteydessä. Tämä onkin oikeastaan esityksen tekemisen aikaa vievimpiä vaiheita.