6.2 Materiaalin tuominen esitykseen

Seuraava vaihe esityksen tekemisessä on valmiin materiaaliin tuominen esitykseen. Valmiin materiaalin tuominen onnistuu valinnalla Insert/Slides from Outline (Lisää/Diat jäsennyksestä). Avautuvasta ikkunasta valitaan esityksen pohjaksi tuotava dokumentti, joka voi olla txt-, rtf-, doc-, xls- ja wri-tyyppinen. Myös muutamia muita dokumenttityyppejä tuetaan ohjelmien uudemmissa versioissa.

Valmiin dokumentin lisäämisen yhteydessä dioihin tuodaan dokumentin otsikot ja listat, jos sellaisia dokumenttiin on määritelty. Otsikot jäsennetään tasojen mukaan, joten esimerkiksi ensimmäisen tason otsikko on koko dian otsikko. Jos dokumentissa ei ole muotoiluja, jaetaan ohjelmaan tuotava teksti dokumentissa esiintyvien sisennysten mukaan. Huonosti muotoiltu dokumentti kostautuu viimeistään tässä vaiheessa!

HUOM! Asiakirja ei saa olla auki missään sovellusohjelmassa, kun sen sisältämiä tietoja yritetään tuoda esitysgrafiikkaohjelmaan!