6.1 Uuden esityksen suunnittelu

Esitysgrafiikkaesityksen tekemissä ensimmäinen vaihe on etukäteissuunnittelu. Suunnittelun yhteydessä kannattaa jakaa esitettävät asiat sopiviin kokonaisuuksiin ja ideoida käytettäviä tehosteita tai esimerkkejä. Käytettäviin työkaluihin tutustuminen helpottaa varmasti myös suunnitteluvaihetta!

Varsinainen esityksen toteuttaminen alkaa esitysgrafiikkaohjelman käynnistämisestä. Seuraavassa tarkastellaan esityksen tekemistä Microsoft Power Point 97- esitysgrafiikkaohjelmalla, jonka valikkokomentoja on mukana tekstissä. Esitysgrafiikkaesityksen tekemisessä käytettävät periaatteet ovat yleisiä, joten ne eivät rajoitu ainoastaan esimerkkiohjelmaan!

Ohjelman avauduttua valitaan tapa, jolla esitys tehdään. Jos aiemmin on määritelty esitysmalli tai ollaan tyytyväisiä johonkin olemassa olevaan mallipohjaan, niin sellainen voidaan valita uuden esityksen pohjaksi. Esimerkin vuoksi rakennetaan esitys tyhjään malliin valinnalla Tyhjä esitys (Blank Presentation). Esityksen tekeminen etenee kuitenkin suunnilleen samoin vaikka alussa olisi valittu jokin valmis malli. Seuraavaksi ohjelma ehdottaa uuden dian rakenteen valintaa. Dian rakennetta ei tarvitse lyödä lukkoon vielä tässä vaiheessa, joten voidaan valita Peruuta (Cancel).

Esityksen sisällön hahmottaminen ja kokonaisuuksiin jakaminen onnistuu parhaiten Outline (Jäsennys)-tilassa. Tilaan päästään valinnalla View/Outline (Näytä/Jäsennys). Jäsennys-tilassa diojen sisältämät tekstitiedot voidaan jakaa sopiviin kokonaisuuksiin ja tasoihin. Erilaisia tasoja on kuusi kappaletta. Ylin taso toimii koko dian otsikkona ja loput viisi muodostuvat eri tasoisista listaelementeistä tai tekstistä.