6 Esitysgrafiikkaesityksen tekeminen

Esitysgrafiikkaesityksen tekeminen voidaan aloittaa kokonaan tyhjästä. Tällöin esityksen tekemiseen käytettävä työmäärä on kuitenkin hyvin suuri. Yleensä esitettävästä asiasta on jo olemassa jokin materiaalia, jonka pohjalta esitys voidaan laatia kohtuullisen vaivattomasti. Seuraavissa luvuissa on käsitelty esitysgrafiikka esityksen tekemiseen liittyviä periaatteita valmiin materiaalin pohjalta.