5.2 Mitä makrovirukset ovat?

Makrovirukset ovat sovellusohjelmaviruksia, jotka leviävät sovellusohjelmatiedostojen mukana. Sovellusohjelmatiedostoja, joiden mukana makrovirukset tavallisimmin leviävät, ovat Word- dokumentit ja Excel-työkirjat. Tietenkin muutamissa muissakin sovellusohjelmatiedostoissa voi esiintyä makroviruksia, mutta niitä esiintyy huomattavasti harvemmin. Muita sovellusohjelma-tiedostoja, joissa makrovirukset viihtyvät, ovat muun muassa LotusAmi Pro-tiedostot ja joidenkin Corel-ohjelmien tiedostot.

Makrovirukset ovat nimensä mukaisesti kirjoitettu kyseisen sovellusohjelman makrokielellä. Ohjelmisto riippuvuutensa vuoksi makrovirukset toimivat vain tiettyjen sovellusohjelmistojen yhteydessä. MS-Office-ohjelmistoperhe käyttää makrokielenä VBA (Visual Basic for Applications)-kieltä, joka on ohjelmointikielenä niin kehittynyt, että sillä voi tehdä todella tuhoisiakin viruksia. VBA on helppoutensa ja MSOffice-ohjelmien levinneisyyden vuoksi todella suosittu makrovirusten kirjoittamiskieli.