Muutamia yksinkertaisia makroja

Seuraavaan on koottu muutamia käyttökelpoisia makroja ja kerrottu niiden toimintaperiaatteista. Kaikki seuraavassa esiintyvät makrot voidaan kokonaisuudessaan nauhoittaa. Luvun loppuun on koottu muutamia makroja, joiden nauhoittamista joudutaan jo hieman suunnittelemaan.

Valitse_Solu

Makro valitsee solun B3 aktiiviseksi. Makron tekeminen onnistuu kokonaan nauhoittamalla!

Sub Valitse_Solu()

' Valitse_Solu Macro
' Macro recorded 4.1.2000 by Petri Heinonen

  Range("B3").Select
End Sub

Valitse_Alue

Makro valitsee solualueen A1:C5 aktiiviseksi. Makron tekeminen onnistuu kokonaan nauhoittamalla!

Sub Valitse_Alue()
  Range("A1:C5").Select
End Sub

Lisaa_Rivi

Makro lisää rivin aktiivisen rivin paikalle. Lisäyksen yhteydessä aktiivinen rivi ja sitä seuraavat rivit siirtyvät yhden rivin alaspäin. Makron tekeminen onnistuu kokonaan nauhoittamalla!

Sub Lisaa_Rivi()
  Selection.EntireRow.Insert
End Sub

Lisaa_Sarake

Makro lisää yhden sarakkeen aktiivisen sarakkeen paikalle ja siirtää aktiivista ja sitä seuraavia sarakkeita yhden oikealle. Makron tekeminen onnistuu kokonaan nauhoittamalla!

Sub Lisaa_Sarake()
  Selection.EntireColumn.Insert
End Sub

Avaa_Tyokirja

Makro avaa työkirjan, jonka nimi on tyokirja.xls. Makrolla saadaan avattua mikä tahansa työkirja pelkästään vaihtamalla avattavan tiedoston nimeä. Makron tekeminen onnistuu kokonaan nauhoittamalla!

Sub Avaa_Tyokirja()
  Workbooks.Open FileName:="tyokirja.xls"
End Sub

Tallenna

Makro tallentaa aktiivisen työkirjan nimelle tyokirja.xls. Makrolla voidaan tallentaa mikä tahansa työkirja muuttamalla makrossa olevan tiedoston nimeä. Makron tekeminen onnistuu kokonaan nauhoittamalla!

Sub Tallenna()
 ActiveWorkbook.SaveAs FileName:="tyokirja.xls"
End Sub

Suojaus

Makro asettaa aktiivisen lomakkeen suojauksen päälle ja ottaa sen välittömästi pois. Makron tekeminen onnistuu kokonaan nauhoittamalla!

Sub Suojaus()
  ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, _
  Scenarios:=True
  ActiveSheet.Unprotect
End Sub

Jarjesta

Makro valitsee ensin taulukon alueelta A1:F21 ja sen jälkeen järjestää sen A-sarakkeen mukaan nousevaan järjestykseen. Makron tekeminen onnistuu kokonaan nauhoittamalla!

Sub Jarjesta()
  Range("A1:F21").Select
  Selection.Sort Key1:=Range("A1"), Order1:=xlAscending, _
  Header:=xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, _
  Orientation:=xlTopToBottom
End Sub

Suojaus_ja_Lisays

Makro valitsee aktiivisen lomakkeen B3 solun. Makro poistaa lomakkeen suojauksen, jonka jälkeen lisätään lomakkeelle uusi rivi. Lopuksi lomakkeen suojaus laitetaan takaisin päälle. Makron tekeminen onnistuu kokonaan nauhoittamalla! Tehtävät toimenpiteet on suunniteltava hyvin etukäteen. Suojaus_Lisays-makro koostuu kokonaisuudessaan kolmesta edellä esitetystä makrosta.

Sub Suojaus_ja_Lisays()
  Range("B3").Select
  ActiveSheet.Unprotect
  Selection.EntireRow.Insert
  ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, _
  Scenarios:=True
End Sub