4.8.5 Makrojen yhdistäminen objekteihin

Microsoft Excelissä makrot voidaan yhdistää painikkeisiin, valikoihin, kuvaan sekä moneen muuhun lomakkeella sijaitsevaan objektiin. Makron liittäminen objekteihin onnistuu napauttamalla objektin ääriviivoilla hiiren oikeaa painiketta, jolloin näkyville avautuu lista, josta voidaan valita kohta Liitä makro (Assign Macro). Makron liittäminen objektiin onnistuu valitsemalla avautuneesta listasta makro, joka halutaan suorittaa, kun objektia napautetaan hiirellä.