4.8.4 Makrojen muokkaaminen

Makroja voi mennä muokkaamaan tai parantelemaan niiden nauhoittamisen jälkeen käsin, mutta muokkaaminen vaatii jo hieman makrokielen ja ohjelmoinnin tuntemusta. Kerran nauhoitetut makrot toimivat todella hyvinä pohjina yleiskäyttöisille makroille. Pienillä muutoksilla makroista saadaan entistäkin käyttökelpoisempia.

Makrojen muokkaaminen onnistuu Microsoft Excelissä samasta ikkunasta kuin makrojen ajaminenkin. Aktiivista makroa päästään muokkaamaan valinnalla Muokkaa(Edit). Aktiivisen makron koodi avautuu näkyville Microsoft Visual Basic-editorissa. Editorissa makron koodia päästään muokkaamaan käsin. Muutoksia tai parannuksia tehdessä pitää olla todella varovainen, koska pieninkin kirjoitusvirhe estää koko makron toiminnan. Makrojen muokkaaminen tulee yleensä kysymykseen, kun halutaan lisätä makroihin kysely- tai viestidialogeja, joita makroon ei saada nauhoittamalla. Luvussa Hieman kehittyneempiä makroja on muutamia esimerkkejä, jotka on toteutettu nauhoitettua makroa muokkaamalla.