4.8.3 Makrojen ajaminen

mko072

Kerran nauhoitettua makroa voidaan käyttää hyväksi useilla eri tavoilla. Makro voidaan ajaa jollakin pikanäppäinkomennolla tai se voidaan ajaa jonkin itse tehdyn painikkeen avulla. Makrot voidaan ajaa myös käsin, jolloin ne ajetaan valinnalla Työkalut/Makro/ Makrot (Tools/Macro/Macro). Valinnalla avautuu oheisen kuvan mukainen ikkuna, josta voidaan valita suoritettava makro. Valitsemisen jälkeen makron ajaminen onnistuu valinnalla Suorita (Run). Makro suorittaa sisältämänsä toimenpiteet, joiden jälkeen makron suorittaminen lopetetaan automaattisesti. Makron yhdistäminen pikanäppäinkomentoon antaa todella tehokkaan ja nopean tavan tehdä usein toistuvia toimintoja!