4.8.1 Makrojen tekeminen

Makroja voidaan tehdä kahdella erilaisella tavalla. Makrot voidaan nauhoittaa tai kirjoittaa kokonaan käsin. Ainakin aluksi makrot kannattaa tehdä kokonaan nauhoittamalla, koska silloin ei tule kiusallisia kirjoitusvirheitä.. Makrojen kirjoittaminen on puhtaasti ohjelmointia, joten se vaatii hieman perehtymistä makrokielen syntaksiin sekä ohjelmoinnin periaatteisiin. Kuitenkin nauhoittamallakin saa hyvin tehokkaita makroja aikaan, mutta kaikki tehtävät toimenpiteet pitää suunnitellaan etukäteen todella huolellisesti. Nauhoitettavista toimenpiteistä pitää poistaa kaikki ylimääräinen hiirellä napauttelu, koska kaikki sellaiset tulevat mukaan makroon.

Joissakin taulukkolaskentahjelmissa makroja voidaan tehdä kahdella erillisellä kielellä. Toinen kielistä on ohjelman oma makrokieli ja toinen yleensä huomattavasti kehittyneempi ohjelmointikieli. Esimerkiksi Microsoft Exceleissä makrot voidaan nauhoittaa myös ohjelman omalla makrokielellä, joka on huomattavasti "jäykempi" kieli kuin Excelissä oleva VBA-kieli. Makroja ei siis kannata tehdä sovelluksen omalla makrokielellä, vaan mahdollisuuksien mukaan jollakin oikealla ohjelmointikielellä.