Makrot

Makrot ovat kokoelma toimenpiteistä, jotka on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi eli makroksi. Usein käytetyt toimenpiteet voidaan koostaa makroksi ja ne voidaan suorittaa yhdellä toiminnolla. Esimerkiksi solualueen kopiointi toiseen paikkaan koostuu kolmesta erillisestä toimenpiteestä. Koko toimenpide voidaan koostaa yhdeksi makroksi, jonka jälkeen toimenpiteen suorittaminen nopeutuu todella paljon. Makrot ovat siis kätevä keino "automatisoida" toimenpiteitä, joita joudutaan tekemään usein.

Makroiksi voidaan koostaa tekstinkäsittelyn ja taulukkolaskennan puolella miltei kaikki toimenpiteet, joita kyseisillä ohjelmilla pystytään tekemään. Jokainen hiiren liike ja painikkeen napauttaminen voidaan nauhoittaa makroksi. Yhteen makroon voidaan lisätä asioita, jotka vaativat esimerkiksi useammassa valikossa liikkumista. Kun toiminnot ovat makroina, niin niiden suorittaminen voidaan tehdä esimerkiksi jollakin pikanäppäinkomennolla. Makrot suoritetaan huomattavan paljon nopeammin kuin mitä valikkojen avulla pystyttäisiin toimimaan. Microsoft tuoteperheen sovelluksissa käytetään makrokielenä Visual Basic for Applications -kieltä eli VBA-kieltä, joka on todella tehokas ohjelmointikieli.. Tehokkaasta makrokielestä on myös suurta haittaakin, koska sillä on helppo kirjoittaa viruksia. Makroviruksista kerrotaan enemmän luvussa Makrovirukset.

Seuraavassa tutustutaan tarkemmin makrojen toimintaan ja niiden käyttämiseen. Kaikki seuraavassa käsiteltävät makrot ovat Microsoft Excelin makroja, joten ne eivät toimi Corel Quattro Prossa. Corel Quattro Prossa makrokielenä toimii PerfectScript ja Corelin oma todella jäykkä makrokieli.