4.7.3 Kaavion muokkaaminen

Kun kaavio on tehty kerran voidaan sitä muokata täysin vapaasti. Kaaviosta voidaan tehdä kokonaan toisen muotoinen tai sille voidaan antaa uusia sarjoja tai sen ulkonäkö voidaan kokonaan muuttaa toiseksi. Kaavion muokkaaminen onnistuu hiiren oikean painikkeen avulla tai kaavion ollessa aktiivinen Kaavio(Chart)-valikosta, jonka avulla voidaan muokata kaikkia kaavion ominaisuuksia, joita sille annettiin tekovaiheessa. Kaavion ei siis välttämättä tarvitse olla täysin onnistunut heti valmistuttuaan, vaan siihen voidaan tehdä hyvinkin perusteellisia muutoksia jälkikäteen. Oheisessa kuvassa Microsoft Excelistä löytyvä Chart-valikko, mutta Corel Quattro Prossa valikko on hyvin samantyyppinen.

Kaaviolaji (Chart Type) valinnalla saadaan samanlainen ikkuna näkyviin kuin kaavion ohjatun luomisen ensimmäinen ikkuna. Ikkunasta voidaan siis määritellä kaavion tyyppi ja sitä voidaan vaihtaa, jos entiseen tyyppiin ei olla tyytyväisiä.

mko069

Lähdetiedot (Source Data) valinnalla avautuu ohjatun kaavion luomisen toista vaihetta vastaava ikkuna. Ikkunasta voitiin määritellä muun muassa sarjojen ominaisuuksia. Kaavion asetukset (Chart Options) valinnalla voidaan muokata kaavion ulkonäköön vaikuttavia asioita kuten otsikoita ja akseleita. Valinnalla avautunut ikkuna on samanlainen kuin ohjatun toiminnon kolmannen vaiheen ikkuna. Sijainti (Chart Location) valinnalla voitiin valita minne tehty kaavio sijoitetaan. Vastaa täysin ohjatun toiminnon neljännen vaiheen ikkunaa. Lisää tietoja (Add Data) valinnalla voidaan lisätä kaavioon lisää jotakin tietoa. Valinnalla voidaan lisätä uusi sarjoja sekä muuta dataa. Lisää trendiviiva(Add Trendline) valinnan avulla voidaan lisätä kuvaajan palkkien päitä yhdistävä viivat, joiden avulla havaitaan tapahtuvat laskut ja nousut kaaviossa paremmin.

Kaavioiden muokkaaminen onnistuu myös hiiren avulla. Hiirellä muokatessa täytyy muokattavaa kohdetta napauttaa hiiren oikealla napilla, jolloin saadaan kyseiselle kohteelle ominainen valikko käyttöön. Hiiren oikean painikkeen käyttäminen on monin verroin nopeampaa kuin valikon käyttäminen kaavion yksittäisen kohteiden muokkaamisessa. Valittua kohdetta päästään muokkaamaan Muotoile.. (Format..) tai Ominaisuudet.. (Properties..)-valinnan kautta.