4.7.1 Kaavion osat

Y-akseli (Y-axis) on kaaviossa oleva pystyakseli. Esimerkin tapauksessa Y-akselina toimii arvoakseli, jolla on näkyvillä menojen raha-arvot.

X-akseli (X-axis) on kaaviossa oleva vaaka-akseli. Esimerkin tapauksessa X-akselille on sijoitettu kuukaudet, joiden ajalta menoeriä seurataan.

Sarjat (Series) ovat kaaviossa oleva yhtä asiaa kuvaava pylvässarja. Esimerkin tapauksessa sarja koostuu aina yhdestä menoerästä. Kaaviossa samaan sarjaan kuuluvat samanväriset pylväät.

Selitteet (Legends) ovat kaavion sarjojen selitteitä. Selitteen avulla sarja ja menoerä pystytään yhdistämään toisiinsa.