Funktiot tyypeittäin

Seuraavissa luvuissa on lueteltu muutamia normaalikäyttäjälle hyödyllisiä funktioita funktiotyypeittäin. Funktiot on koottu funktioryhmiin, joiden englannin- ja suomenkielinen nimi näkyy funktion otsikosta. Funktioryhmän funktioista ja niiden käyttötarkoituksesta löytyy lyhyt kuvaus jokaisen funktioryhmän yhteydestä. Seuraavissa luvuissa funktiot ja funktioryhmät on käsitelty hyvin pitkälle Microsoft Excelin mukaan, mutta suuri osa funktioista on samannimisiä myös Corel Quattro Prossa. Ainoastaan funktioiden parametrisoinneissa voi olla eroja, mutta erot selviävät viimekädessä ohjelman avustuksista. Kaikkia funktioryhmiä tai funktioita ei ole otettu mukaan listaukseen, vaan listauksesta löytyvät ainoastaan normaalikäyttäjälle hyödyllisimmät funktiot.

Funktioiden yhteydessä esitetään ensin funktion suomenkielinen nimi, josta käy ilmi myös funktion parametrisointi. Funktiosta on annettu myös englanninkielinen nimi, mutta nimen yhteydessä ei enää mainita funktion parametrisointia. Funktion parametrisointi on täsmälleen sama suomen- ja englanninkielisillä funktioilla. Funktioiden yhteydessä annetaan myös lyhyt käyttöesimerkki funktion toiminnasta ja sen parametreistä.

Erikois (Information)

Erikoisfunktiot ovat funktioita, joita käytetään hyväksi erilaisessa datan testaamisessa. Funktioista löytyy sekä numeerisen että merkkitiedon tunnistavia funktiota. Erikoisfunktioiden avulla voidaan myös testata erilaisia virhetilanteita ja toimia niiden mukaan.

ONTYHJä(PARAMETRI) ISBLANK

Funktio testaa onko parametrina annettu solu tyhjä. Parametrina voidaan antaa soluviittaus, virhearvo, kaava tai nimetty solu. Funktio saa arvon TOSI (TRUE), jos parametrina annettu arvo on tyhjä. Muussa tapauksessa funktio saa arvon EPÄTOSI (FALSE).

=ISBLANK(C1) saa arvon TRUE, jos solu C1 on tyhjä.
=ISBLANK(C1) saa arvon FALSE, jos solussa C1 on välilyönti.

ONVIRHE(PARAMETRI) ISERROR

Funktio testaa onko parametrina annettu arvo jokin virhearvoista. Parametrina voidaan antaa soluviittaus, virhearvo, kaava tai nimetty solu. Funktio saa arvon TOSI (TRUE), jos parametrina annettu arvo on jokin virhearvoista #N/A!, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? tai #NULL!. Muussa tapauksessa funktio saa arvon EPÄTOSI (FALSE).

=ISERROR(C2) saa arvon TRUE, jos solussa C2 on virhearvo #N/A! .
=ISERROR(C2) saa arvon FALSE, jos solu C2 on tyhjä.
=ISERROR(#NUM!) saa arvon TRUE.

ONVIRH(PARAMETRI) ISERR

Funktio testaa onko parametrina annettu arvo jokin virhearvo, mutta ei ole kuitenkaan #N/A!. Parametrina voidaan antaa soluviittaus, virhearvo, kaava tai nimetty solu. Funktio saa arvon TOSI (TRUE), jos parametrina viety arvo on jokin virhearvoista #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? tai #NULL!. Muussa tapauksessa funktio saa arvon EPÄTOSI (FALSE).

=ISERROR(C2) saa arvon FALSE, jos solussa C2 on virhearvo #N/A! .
=ISERROR(C2) saa arvon FALSE, jos solu C2 on tyhjä.
=ISERROR(C2) saa arvon TRUE, jos solussa C2 on virhearvo #VALUE! .

ONTOTUUS(PARAMETRI) ISLOGICAL

Funktio testaa onko parametrina annettu arvo totuusarvo eli TOSI (TRUE) tai EPÄTOSI (FALSE). Parametrina voidaan antaa soluviittaus, virhearvo, kaava tai nimetty solu. Funktio saa arvon TOSI (TRUE), jos parametrina annettu arvo on totuusarvo eli TOSI (TRUE) tai EPÄTOSI (FALSE). Muussa tapauksessa funktio saa arvon EPÄTOSI (FALSE).

=ISLOGICAL(TRUE) saa arvon TRUE.
=ISLOGICAL(C1) saa arvon TRUE, jos solussa C1 on totuusarvo TRUE.

ONPUUTTUU(PARAMETRI) ISNA

Funktio testaa onko parametrina annettu arvo virhearvo #PUUTTUU! (#NA!). Parametrina voidaan antaa soluviittaus, virhearvo, kaava tai nimetty solu. Funktio saa arvon TOSI (TRUE), jos parametrin annettu arvo on virhearvo #PUUTTUU!(#NA!). Muussa tapauksessa funktio saa arvon EPÄTOSI (FALSE).

=ISNA(C5) saa arvon TRUE, jos solussa C5 on virhearvo #NA!.
=ISNA(#NA) saa arvon TRUE.

ONEI_TEKSTI(PARAMETRI) ISNONTEXT

Funktio testaa onko parametrina annettu arvo tekstiä. Funktiolle voidaan antaa parametrina soluviittaus, virhearvo, kaava tai nimetty solu. Funktio saa arvon TOSI (TRUE), jos arvo EI ole tekstiä. Tyhjä solu ei sisällä tekstiä, mutta välilyönti lasketaan tekstiksi. Muussa tapauksessa funktio saa arvon EPÄTOSI (FALSE).

=ISNONTEXT(C1) saa arvon TRUE, jos solussa C1 on numero kaksi(2).
=ISNONTEXT(C1) saa arvon FALSE, jos solussa C1 on jotakin tekstiä.
=ISNONTEXT(C1) saa arvon TRUE, jos solussa C1 on numeerisen arvon saava kaava.

ONTEKSTI(PARAMETRI) ISTEXT

Funktio testaa onko parametrina annettu arvo tekstiä. Funktiolle voidaan antaa parametrina soluviittaus, virhearvo, kaava tai nimetty solu. Funktio saa arvon TOSI (TRUE), jos arvo on tekstiä. Tyhjä solu ei sisällä tekstiä, mutta välilyönti lasketaan tekstiksi. Muussa tapauksessa funktio saa arvon EPÄTOSI (FALSE).

=ISTEXT(C1) saa arvon FALSE, jos solussa C1 on numero neljätoista(14).
=ISTEXT(C1) saa arvon TRUE, jos solussa C1 on jotakin tekstiä.
=ISTEXT(C1) saa arvon FALSE, jos solussa C1 on numeerisen arvon saava kaava.

ONLUKU(PARAMETRI) ISNUMBER

Funktio testaa onko parametrina annettu arvo numeerinen (luku). Funktiolle voidaan antaa parametrina soluviittaus, virhearvo, kaava tai nimetty solu. Funktio saa arvon TOSI (TRUE), jos parametrina annettu arvo on numeerinen. Muussa tapauksessa funktio saa arvon EPÄTOSI (FALSE).

=ISNUMBER(C1) saa arvon TRUE, jos solussa C1 on numero kahdeksan(8).
=ISNUMBER(C1) saa arvon FALSE, jos solussa C1 on jotakin tekstiä.
=ISNUMBER(C1) saa arvon TRUE, jos solussa C1 on numeerisen arvon saava kaava.

ONVIITT(ARVO) ISREF

Funktio testaa onko parametrina annettu arvo soluviittaus. Funktiolle voidaan antaa parametrina soluviittaus, virhearvo, kaava tai nimetty solu. Funktio saa arvon TOSI (TRUE), jos parametrina annettu arvo on soluviittaus. Muussa tapauksessa funktio saa arvon EPÄTOSI (FALSE).

=ISREF(D3) saa arvon TRUE riippumatta solussa D3 olevasta arvosta.
=ISREF(ISNUMBER(D3)) saa arvon FALSE, koska ISNUMBER-funktio saa arvokseen totuusarvon eikä soluviittausta.

PUUTTUU() NA

Funktio saa arvokseen virhearvon #PUUTTUU! (#NA!). Funktiolle ei anneta ollenkaan parametrejä.

TYYPPI(ARVO) TYPE

Funktio testaa parametrina annetun arvon tyypin. Funktiolle voidaan antaa parametrina mikä tahansa arvo. Funktio saa seuraavat arvot parametrina annetun arvon perusteella:

Parametrina annettava arvo

Funktion saama arvo

Numeerinen (luku)

1

Teksti

2

Totuusarvo

4

Kaava

8

Virhearvo

16

Taulukko

64

=TYPE(C1) saa arvon 1, jos solu C1 on tyhjä.
=TYPE(C1) saa arvon 2, jos solussa C1 on tekstiä.
=TYPE(C1) saa arvon 1, jos solussa C1 on numeerisen arvon palautettava funktio.
=TYPE(C1) saa arvon 4, jos solussa C1 on totuusarvon palauttava funktio.

Rahoitus (Financial)

Rahoitusfunktioita käytetään erilaisten lainojen ja muiden rahoituserien kustannusten seuraamiseen. Rahoitusfunktiot ovat todella tehokas keino korkojen ja lainan erien laskentaan!

TULEVA.ARVO(KORKO; KAUDET_YHT; ERä; NYKYARVO; LAJI) FV

Funktiolla lasketaan sijoituksen tai lainan tuleva arvo. Funktiolle annetaan parametreinä koko laina- tai sijoitusajan korkoprosentti (korko), vakiomaksuerien kokonaiskestoaika (kaudet_yht), jokaisella kaudella maksettava vakioerä (erä) sekä mahdollisesti sijoituksen tai lainan nykyinen arvo (nykyarvo) ja lainan erääntymisajankohta (laji). Laji on nolla (0), jos laina erääntyy maksukauden lopussa. Jos laina erääntyy maksukauden alussa, niin laji on yksi (1). Funktio saa lainan tulevan kokonaisarvon, joka perustuu vakiomaksueriin ja vakiokorkoon.

Esimerkissä laina tai sijoitus maksetaan 1000 mk:n erissä, joita on 10 kappaletta. Koko lainan tai sijoituksen ajalle lasketaan 10%:n korkoa. Laina erääntyy maksukauden lopussa.
=FV(10%;10;-1000) saa arvon 15 937,42 mk

Esimerkissä laina tai sijoitus maksetaan 1000 mk:n erissä, joita on yhteensä 120 kappaletta (kuukausittain 10 vuoden ajan). Koko lainan tai sijoituksen maksuajalle lasketaan 10% vuosittainen korko. Laina erääntyy maksukauden lopussa.
=FV(10%/12;10*12;-1000) saa arvon 204 844,98 mk

IPMT(KORKO;KAUSI; KAUDET_YHT; NYKYARVO: TA) IPMT

Funktiolla voidaan laskea lainasta tai sijoituksesta kokonaisuudessaan kertyvä korko. Funktiolle annetaan parametreinä koko laina- tai sijoitusajan korkoprosentti (korko), vakiomaksuerä, jolta korko halutaan selvittää (kausi), vakiomaksuerien kokonaiskestoaika (kaudet_yht), sijoituksen tai lainan nykyinen arvo (nykyarvo) ja lainan tai sijoituksen tulevaisuus arvo (ta). Funktio saa arvokseen lainankorosta kertyvän arvon, joka perustuu vakiomaksueriin ja vakiokorkoon.

Esimerkissä 100000 mk:n laina tai sijoitus maksetaan 12 vakiosuuruisessa erässä. Esimerkissä ollaan kiinnostuneita ensimmäisenä vakiomaksueränä kertyneestä lainan korosta. Lainan korko on 10%. Tuleva-arvo on oletuksena 0 mk.
=IPMT(10%;1;12;-100000) saa arvon 10000mk.

Esimerkissä 100000 mk:n laina tai sijoitus maksetaan 12 vakiosuuruisessa erässä. Esimerkissä ollaan kiinnostuneita viimeisenä vakiomaksueränä kertyneestä lainan korosta. Lainan korko on 10%. Tuleva arvo on oletuksena 0 mk.
=IPMT(10%;12;12;-100000) saa arvon 1 334,21 mk.

NJAKSO(KORKO; ERä; NYKYARVO; TA; LAJI) NPER

Funktiolla lasketaan lainan maksukausien lukumäärä. Funktiolle annetaan parametrina koron suuruus prosentteina (korko), vakiosuuruisen maksuerän suuruus (erä), joka sisältää pääoman ja korko-osuuden, lainan tämän hetkisen arvon (nykyarvon), lainan tulevaisuudessa oleva arvo (ta), joka halutaan saavuttaa ja lainan erääntymisajankohta (laji) Laji on nolla (0), jos laina erääntyy maksukauden lopussa. Jos laina erääntyy maksukauden alussa, niin laji on yksi (1). Funktio saa arvokseen tasasuuruisten maksuerien lukumäärän, joka määräytyy vakio maksuerän ja lainan koron perusteella.

Esimerkissä on otettu 100000 mk laina maksetaan tasasuuruisissa 16274 mk suuruisissa erissä. Lainan tuleva-arvo on nolla ja erä maksetaan maksukauden lopussa.
=NPER(10%;-16274;100000) saa arvon 10,00055434

MAKSU(KORKO; KAUDET_YHT; NYKYARVO; TA; LAJI) PMT

Funktiolla lasketaan tasaeräisen lainan maksuerän suuruus. Funktiolle annetaan parametreinä lainan koron suuruus prosentteina (korko), maksukausien lukumäärä yhteensä (kaudet_yht), lainan nykyinen arvo (nykyarvo) ja lainan erääntymisajankohta (laji). Laji on nolla (0), jos laina erääntyy maksukauden lopussa. Jos laina erääntyy maksukauden alussa, niin laji on yksi (1). Funktio saa arvokseen tasaeräisen maksuerän suuruuden vakiokorolla annetulla ajanjaksolla.

=PMT(10%;10;-10000) saa arvon 1 627,45 mk vuosittaiseksi maksuerän suuruudeksi 10000 mk:n lainasta 10% korolla kymmenen vuoden aikana.

=PMT(10%/12;10*12;-10000) saa arvon 132,15 mk kuukausittaiseksi maksuerän suuruudeksi 10000 mk:n lainasta 10% vuosittaisella korolla ja kymmenen vuoden aikana.
Esimerkki erilaisten rahoitusfunktioiden käyttämisestä. Esimerkissä vakioina ovat korkoprosentti ja lainan suuruus. 
Vuosittaisen koron laskemiseen on B5 solussa käytetty funktiota:
=IPMT($A$2;A5;10;-$B$2)
Vakiosuuruinen maksuerä on laskettu C5 soluun funktiolla:
=PMT($A$2;10;-$B$2)
Maksuerien lukumäärän laskemiseen on käytetty C2 solussa funktiota:
=NPER($A$2;-$C$5;$B$2)

A

B

C

1

KORKO

Laina

Maksueriä (NPER)

2

10 %

100 000 mk

10

3
4

Vuosi

Korko vuosittain (IPMT)

Maksuerä (PMT)

5

1

10 000,00 mk

16 274,54 mk

6

2

9 372,55 mk

16 274,54 mk

7

3

8 682,35 mk

16 274,54 mk

8

4

7 923,13 mk

16 274,54 mk

9

5

7 087,99 mk

16 274,54 mk

10

6

6 169,33 mk

16 274,54 mk

11

7

5 158,81 mk

16 274,54 mk

12

8

4 047,24 mk

16 274,54 mk

13

9

2 824,51 mk

16 274,54 mk

14

10

1 479,50 mk

16 274,54 mk

15

Yhteensä

62 745,39 mk

162 745,39 mk

Kalenteri (Date & Time)

Kalenterifunktioiden saamat arvot riippuvat hyvin suuressa määrin järjestelmän asetuksista. Järjestelmän asetuksissa määritellään maa-asetukset (Regional settings), joiden perusteella määritellään esimerkiksi päivämäärä- ja aikaerotin. Samojen asetusten perusteella määritellään myös muidenkin erotinmerkkien käyttöä. Esimerkiksi desimaalierotin on Suomessa pilkku, kun taas USA:ssa käytetään pistettä. Asetuksia pääsee muokkaamaan valinnalla Käynnistä/Asetukset/Ohjauspaneeli/Maa-asetukset (Start/Settings/Control Panel/Regional Settings). Kalenterifunktioita joutuu usein käyttämään erilaisten päiväysten automatisoinnissa dokumenteissa tai päivämäärällä tapahtuvan laskennan apuna.

PäIVäYS(VUOSI; KUUKAUSI; PäIVä) DATE

Funktiolla saadaan muodostettua päivämäärä parametrina annetuista tiedoista. Funktiolle viedään parametrina vuosiluku, kuukauden järjestysnumero ja päivämäärä. Parametrejä ei rajoita normaalit kuukausi rajat! Funktio saa arvokseen päivämäärän, joka muodostuu parametrien perusteella. Funktiolla voidaan esimerkiksi kerätä tietoja soluista, ja muodostaa näiden perusteella päivämäärä.

=DATE(2000;13;45) saa arvon 14.2.2001.
=DATE(B3;C3;D3)saa arvon 1.1.1901, jos soluissa B3, C3 ja D3 on numero 1.
=DATE(B3;C3;D3) saa arvon 15.12.1999, jos solussa B3 on arvo 1999 ja solussa C3 on arvo 12 sekä solussa D3 on arvo 15.

PäIVäYSARVO(PäIVäMääRä_TEKSTI) DATEVALUE

Funktiolla saadaan merkkijonona annetusta päivämäärästä muodostettua kokonaisluku. Kokonaisluku lasketaan päivämäärästä 1.1.1900 lähtien, joka vastaa lukua yksi (1). Funktiolle viedään parametrina merkkijono, joka on jossakin päivämäärä formaatissa. Funktio saa arvokseen erilaisissa päivämäärämuodoissa annetusta merkkijonosta muodostetun kokonaisluvun.

=DATEVALUE("1.1.2000") saa arvon 36526.
=DATEVALUE("1-1-1990") saa arvon 32874.
=DATEVALUE("1/1/1900") saa arvon 1.

NYT() NOW

Funktiolla saadaan tietokoneen järjestelmän päivämäärä ja kellonaika. Saatua päivämäärää ja kellonaikaa päivitetään ainoastaan dokumentin avaamisen yhteydessä. Aikaa voidaan myös päivittää painamalla näppäintä F9.

=NOW() voi saada esimerkiksi arvon 15.12.1999 13:10.

TäMä.PäIVä() TODAY

Funktiolla saadaan tietokoneen järjestelmän päivämäärä.

=TODAY() saa esimerkiksi arvon 1.2.2000

Matemaattiset ja trigonometriset (Math & Trig)

Matemaattiset ja trigonometriset funktiot sisältävät erilaisiin matemaattisiin toimenpiteisiin käytettäviä funktioita. Funktiot ovat todella tehokkaita solujen arvoilla tapahtuvassa laskennassa. Seuraavassa on esitelty ainoastaan tavallisimpien matemaattisten laskutoimitusten tekemiseen tarvittavia funktioita.

SUMMA(PARAMETRIT) SUM

Funktiolla lasketaan parametrina annettujen lukujen summa. Parametrina voidaan antaa numeerinen arvo, kaava, solualue tai nimetty solualue.

=SUM(1;2;3;4;5) saa arvon 15.
=SUM(B9:F9) saa arvon 20, koska solualueella B9:F9 löytyvät luvut 2,3,4,5 ja 6.
=SUM(Kokonainen) saa arvon 20, koska Kokonainen on nimetty solualue (B9:F9), jolta löytyvät luvut 2,3,4,5 ja 6.

SUMMA.JOS(ALUE, EHDOT, SUMMA_ALUE) SUMIF

mko056

Funktiolla lasketaan kolmantena parametrina annettavasta Summa_Alueesta summa niiltä riveiltä, joissa toisena parametrina annettavat Ehdot toteutuvat ensimmäisenä parametrina annettavalla alueella. Funktiolle siis annetaan ensimmäisenä parametrina Alue, jolla tarkastellaan toisen parametrin Ehtojen toteutumista. Jos Ehdot toteutuvat joillakin Alueen riveillä, niin funktio laskee Summa_Alueella olevien vastaavien rivien lukujen summan. Funktiolla voidaan kätevästi laskea ehdollistettuja summia suurestakin datamäärästä. Parametrina voidaan antaa numeerinen arvo, kaava, solualue tai nimetty solualue.

Esimerkissä on oheisen kuvan mukainen ostosten kirjanpitotaulukko. A-sarakkeessa on ostosten päivämäärä ja B-sarakkeessa on ostosten suuruus. SUMIF-funktiolla saadaan kätevästi laskettua yhtenä päivänä tehtyjen ostosten summa seuraavalla kaavalla, joka on sijoitettu soluun B9.

=SUMIF(A2:A6;A9;B2:B6)

ITSEISARVO(LUKU) ABS

Funktiolla lasketaan parametrina annetun luvun itseisarvo. Parametrina voidaan antaa numeerinen arvo, kaava, solualue tai nimetty solualue.

=ABS(B10) saa arvon 12, jos solussa B10 on luku 12 tai luku -12.
=ABS(3,14) saa arvon 3,14.

EKSPONENTTI(LUKU) EXP

Funktiolla lasketaan luonnollisen logaritmin kantaluvun (2,71828182845905) potenssiin korotus parametrina annetulla reaaliluvulla. Parametrina voidaan antaa numeerinen arvo, kaava, solualue tai nimetty solualue.

=EXP(1) saa arvon 2,718281828 yhdeksän desimaalin tarkkuudella.
=EXP(B12) saa arvon 20,08553692 yhdeksän desimaalin tarkkuudella, jos solussa B12 on luku 3.

KERTOMA(LUKU) FACT

Funktiolla lasketaan parametrina annettavan luvun kertoma tai nolla. Parametrina voidaan antaa reaaliluku tai soluviittaus soluun, jossa on reaaliluku.

=FACT(5) saa arvon 120.
=FACT(B12) saa arvon 6, jos solussa B12 on luku 3.

KOKONAISLUKU(LUKU) INT

Funktiolla saadaan kokonaisluku, joka on pyöristetty alaspäin parametrina annetusta reaaliluvusta. Parametrina voidaan antaa numeerinen arvo, kaava, solualue tai nimetty solualue.

=INT(12,6) saa arvon 12.
=INT(A2) saa arvon 20, jos solussa A2 on luku 20,08553692. Solussa A2 on  funktio EXP(3), joka saa kyseisen arvon.

JAKOJ(LUKU; JAKAJA) MOD

Funktiolla lasketaan jakojäännös, joka muodostuu jaettaessa Luku Jakajalla. Ensimmäisenä parametrina viedään reaaliluku Luku, joka jaetaan toisena parametrina vietävällä Jakajalla. Parametrina voidaan antaa numeerinen arvo, kaava, solualue tai nimetty solualue.

=MOD(13;6) saa arvoksi luvun 1.
=MOD(20;3,7) saa arvoksi luvun 1,5.
=MOD(B2;C2) saa arvoksi luvun kaksi, jos solussa B2 on luku 12 ja solussa C2 on luku 5.

PII( ) PI

Funktiolla saadaan piin (π) neljätoista desimaalinen likiarvo 3,14159265358979.

TULO(LUKU1; LUKU2; ...) PRODUCT

Funktiolla voidaan laskea parametrina annettujen reaalilukujen tulo. Parametrina voidaan antaa numeerinen arvo, kaava, solualue tai nimetty solualue.

=PRODUCT(B1:B4) saa arvon, joka on solualueella B1:B4 olevien lukujen tulo.
=PRODUCT(2;3;4;5;6) saa arvon 720.

SATUNNAISLUKU( ) RAND

Funktiolla saadaan satunnaisluku väliltä [0,1).

=INT(RAND()*100) saa satunnaisen kokonaislukuarvon väliltä [0, 99].
=INT(RAND()*39+1) saa satunnaisen kokonaisluvun väliltä [1,39].

PYöRISTä(LUKU; DESIMAALIT) ROUND

Funktiolla voidaan pyöristää ensimmäisenä parametrina annettu Luku toisena parametrina annettavien desimaalien lukumäärään. Parametrina voidaan antaa numeerinen arvo, kaava, solualue tai nimetty solualue.

=ROUND(7,555; 2) saa arvon 7,56.
=ROUND(PI(); 2) saa arvon 3,14.
=ROUND(RAND()*100;0) saa satunnaislukuarvon välille [0, 99], joka on pyöristetty lähimpään kokonaislukuun.

ASTEET(RADIAANI) DEGREES

Funktio muuttaa sille parametrina annetun astekulman radiaaneiksi.

=RADIANS(90) saa arvon 1,570796327 (likimain PI()/2).

RADIAANIT(ASTEET) RADIANS

Funktio muuttaa sille parametrina annetun radiaanikulman asteiksi.

=DEGREES(PI()/2) saa arvon 90.

SIN(RADIAANI) SIN

Funktiosta saadaan parametrina annetun radiaanikulman sini.

=SIN(RADIANS(90)) saa arvon 1.

COS(RADIAANI) COS

Funktiosta saadaan parametrina annetun radiaanikulman cosini.

=COS(RADIANS(180)) saa arvon -1.

TAN(RADIAANI) TAN

Funktiosta saadaan parametrina annetun radiaanikulman tangentti.

=TAN(RADIANS(45)) saa arvon 1.

Tilastolliset (Statistical)

Taulukkolaskentaohjelmissa on tilastollisiin tarpeisiin hyvin tehokkaita funktioita. Funktioiden avulla pystytään suorittamaan kohtuullisen vaativiakin tilastollisia laskutoimituksia. Tilastollisten funktioiden käyttö vaatii kuitenkin tilastotieteen käsitteiden hyvää tuntemusta, joten seuraavassa on esiteltynä ainoastaan muutama usein käytetty tilastollinen funktio.

KESKIARVO(LUKU1; LUKU2; ...) AVERAGE

Funktiolla lasketaan annettujen lukujen keskiarvo. Parametrina voidaan antaa numeerinen arvo, kaava, solualue tai nimetty solualue. Funktio saa arvokseen parametrina annettujen arvojen keskiarvon.

=AVERAGE(1;2;3;4;5) saa arvon kolme.
=AVERAGE(A1:A7) saa alueella olevien numeeristen solujen keskiarvon.
=AVERAGE(A1:A7) saa arvon #DIV/0! , jos solualueella ei ole yhtään lukua.

LASKE(ARVO1; ARVO2; ...) COUNT

Funktiolla lasketaan parametrina annettujen numeeristen arvojen lukumäärä. Parametrina annettavat arvot voivat olla minkä tyyppistä tietoa tahansa. Funktio saa arvokseen numeeristen parametrien lukumäärän tai parametrien osoittamalla solualueella olevien numeeristen solujen lukumäärän.

=COUNT(D1:D8) saa arvokseen solualueella olevien solujen lukumäärän, joissa on luku.
=COUNT(q;t;e;1;2;3) saa arvokseen 3, koska sille viedään parametrina kolme lukua.

LASKE.A(ARVO1; ARVO2; ...) COUNTA

Funktiolla lasketaan parametrina annettavien tyhjistä eroavien arvojen lukumäärän. Parametrina annettavat arvot voivat olla minkä tyyppistä tietoa tahansa. Funktio saa arvokseen sellaisen parametrien lukumäärän tai parametrien osoittaman solualueen solujen lukumäärän, jotka eivät ole tyhjiä.

=COUNTA(q;t;e;1;2;3) saa arvokseen 6.
=COUNTA(D1:D8) saa arvokseen 7, jos yksi alueen D1:D4 soluista on tyhjä.

MAKS(LUKU1; LUKU2; ...) MAX

Funktiolla voidaan tutkia annettujen arvojen maksimiarvoa. Parametrina voidaan antaa numeerinen arvo, kaava, solualue tai nimetty solualue. Funktio saa arvokseen parametrien tai parametrin viittaaman solualueen suurimman arvon.

=MAX(1;2;4;6;4) saa arvokseen 6.
=MAX(D1:D8) saa arvokseen 34,jos solualueen suurin luku on 34.

MIN(LUKU1; LUKU2; ...) MIN

Funktiolla voidaan tutkia annettujen arvojen minimiarvoa. Parametrina voidaan antaa numeerinen arvo, kaava, solualue tai nimetty solualue. Funktio saa arvokseen parametrien tai parametrin viittaaman solualueen pienimmän arvon.

=MIN(1;2;4;6;4) saa arvokseen 1
=MIN(D1:D) saa arvokseen 5, jos solualueen pienin arvo on 5.

Haku (Lookup and Reference)

Hakufunktiot ovat hyvin tehokkaita erilaisissa taulukosta tehtävissä hauissa. Seuraavassa muutamia yleisimmin käytettyjä hakufunktioita. Hakufunktioita joudutaan usein käyttämään erilaisten ehtolausekkeiden tilalla, koska ne yksinkertaistavat suoritettavien ehtojen mukaan toimimista.

EPäSUORA(VIITTAUSTEKSTI) INDIRECT

Funktiolla saadaan parametrina välitetyn merkkijonon määrittelemä soluviittaus. Parametrina voidaan antaa soluviittaus, joka on esimerkiksi muodossa A1. Funktio saa arvokseen parametrina annetussa solussa olevan soluviittauksen päässä olevan arvon.

=INDIRECT(A1) saa arvon solussa A1 olevan soluviittauksen mukaan. Jos solussa A1 on esimerkiksi teksti B2, niin funktio saa sen arvon, joka sijaitsee solussa B2. Kyseessä on siis epäsuora viittaaminen soluun B2.

SARAKKEET(TAULUKKO) COLUMNS

Funktiolla saadaan parametrina välitetyn taulukon sarakkeiden lukumäärä. Parametrina voidaan antaa numeerinen arvo, kaava, solualue tai nimetty solualue. Funktio saa arvokseen parametrien tai parametrin viittaaman solualueen sarakkeiden lukumäärän.

=COLUMNS(D1:F5) saa arvon 3, koska alueella, johon se viittaa on kolme saraketta (D, E ja F)

RIVIT(MATRIISI) ROWS

Funktiolla saadaan parametrina välitetyn taulukon rivien lukumäärä. Parametrina voidaan antaa numeerinen arvo, kaava, solualue tai nimetty solualue. Funktio saa arvokseen parametrien tai parametrin viittaaman solualueen rivien lukumäärän.

=ROWS(D1:F5) saa arvon 5, koska alueella, johon se viittaa on viisi riviä (1-5).

INDEKSI(VIITTAUS; RIVINRO; SARAKENRO) INDEX

Funktio saa arvokseen rivi- ja sarakeindeksien muodostamassa risteyksessä olevan arvon. Parametrina voidaan antaa numeerinen arvo, kaava, solualue tai nimetty solualue. Funktiolla saadaan parametrina annetusta solualueesta (viittaus) solu, joka on rivinro rivin ja sarakenro sarakkeen risteyksessä.

=INDEX(A2:C8;2;2) saa arvon, joka on solualueen A2:C8 toisella rivillä ja toisessa sarakkeessa eli solussa B3 olevan arvon.

VHAKU(HAKUARVO; TAULUKKO; RIVI_INDEKSI_NRO; ALUE_HAKU) HLOOKUP

Funktiolla haetaan parametrina välitetystä taulukosta hakuarvoa vastaava arvo. Haettava arvo on samassa sarakkeessa kuin taulukon ylimmältä riviltä löytyvä hakuarvo, mutta se on rivi_indeksi_nro:n ilmoittamalla rivillä. Taulukon ylintä riviä vertaillaan hakuarvoon ja jos rivillä on yhtä suuri arvo kuin hakuarvo, niin funktio saa arvokseen samasta sarakkeesta rivi_indeksi_nro:n osoittamalta riviltä löytyvän arvon. Alue_haku parametrillä voidaan määritellä pitääkö hakuarvon löytyä taulukosta. Jos Alue_haku on EPÄTOSI (FALSE), niin hakuarvon on löydyttävä taulukon ylimmältä riviltä. Jos Alue_haku on TOSI(TRUE), niin hakuarvon ei tarvitse löytyä taulukosta, koska silloin funktio saa arvonsa sarakkeesta, josta löytyy suurin hakuarvoa pienemmistä luvuista. Parametreinä voidaan antaa numeerinen arvo, kaava, solualue tai nimetty solualue.

=HLOOKUP(2;B1:H2;2;TRUE) saa arvokseen Ti oheisen kuvan mukaisella taulukolla.

=HLOOKUP(6;B1:H2;2;TRUE) saa arvokseen La oheisen kuvan mukaisella taulukolla.

=HLOOKUP(9;B1:H2;2;TRUE) saa arvokseen Su oheisen kuvan mukaisella taulukolla.

mko057

=HLOOKUP(9;B1:H2;2;FALSE) saa arvokseen #N/A oheisen kuvan mukaisella taulukolla.

PHAKU(HAKUARVO; TAULUKKO; SAR_INDEKSI_NRO; ALUE_HAKU) VLOOKUP

mko058

Funktiolla haetaan parametrina välitetystä taulukosta hakuarvoa vastaava arvo. Haettava arvo on samalla rivillä kuin taulukon vasemmasta sarakkeesta löytyvä hakuarvo, mutta se on sar_indeksi_nro:n ilmoittamassa sarakkeessa. Taulukon vasenta saraketta vertaillaan hakuarvoon ja jos sarakkeessa on yhtä suuri arvo kuin hakuarvo, niin funktio saa arvokseen samalta riviltä sar_indeksi_nro:n osoittamasta sarakkeesta löytyvän arvon. Alue_haku parametrillä voidaan määritellä pitääkö hakuarvon löytyä taulukosta. Jos alue_haku on EPÄTOSI (FALSE), niin hakuarvon on löydyttävä taulukon vasemmasta sarakkeesta. Jos Alue_haku on TOSI (TRUE), niin hakuarvon ei tarvitse löytyä taulukosta, koska silloin funktio saa arvonsa riviltä, josta löytyy suurin hakuarvoa pienemmistä luvuista. Parametreinä voidaan antaa numeerinen arvo, kaava, solualue tai nimetty solualue.

=VLOOKUP(2;A2:B8;2;TRUE) saa arvokseen Ti oheisen kuvan mukaisella taulukolla.

=VLOOKUP(4;A2:B8;2;TRUE) saa arvokseen To oheisen kuvan mukaisella taulukolla.

=VLOOKUP(10;A2:B8;2;TRUE) saa arvokseen Su oheisen kuvan mukaisella taulukolla.

=VLOOKUP(10;A2:B8;2;FALSE) saa arvokseen #N/A oheisen kuvan mukaisella taulukolla.

Loogiset (Logical)

Loogisten funktioiden avulla voidaan testata muun muassa erilaisten ehtojen täyttymistä. Seuraavassa esiteltynä muutamia hyödyllisiä loogisia funktioita.

JA(TOTUUS1; TOTUUS2; ...) AND

Funktiolla voidaan testata parametrina vietävien lausekkeiden totuusarvoja. Jos kaikki parametrina vietävät lausekkeet ovat tosia eli niiden totuusarvo on TOSI(TRUE), niin funktio saa arvon TOSI (TRUE). Jos yksikin parametrina vietävistä lausekkeista saa totuusarvon EPÄTOSI(FALSE), niin funktio saa arvon EPÄTOSI(FALSE). Parametrina voidaan välittää totuusarvoja ja aritmeettisia lausekkeita, joille voidaan antaa totuusarvo.

=AND(B17>=1; B17<=10) saa arvon TRUE, jos solussa B17 oleva luku on välillä [1,10].
=AND(B17="OK"; C17="OK") saa arvon TRUE, jos soluissa B17 ja C17 on merkkijono OK.

TAI(TOTUUS1; TOTUUS2; ...) OR

Funktiolla voidaan testata parametrina vietävien lausekkeiden totuusarvoja. Jos jonkin parametrina vietävän lausekkeen arvo on tosi eli sen totuusarvo on TOSI(TRUE), niin funktio saa arvon TOSI (TRUE). Jos kaikki parametrina vietävät lausekkeet saavat totuusarvon EPÄTOSI(FALSE), niin funktio saa arvon EPÄTOSI(FALSE). Parametrina voidaan välittää totuusarvoja ja aritmeettisia lausekkeita, joille voidaan antaa totuusarvo.

=OR(B17<1; B17>10) saa arvon TRUE, jos solussa B17 oleva luku on pienempi kuin 1 tai se suurempi 10.
=OR(B17="OK"; C17="OK") saa arvon TRUE, jos toisessa soluista B17 ja C17 on merkkijono OK.

EPäTOSI( ) FALSE

Funktio saa arvon EPÄTOSI (FALSE).

TOSI( ) TRUE

Funktio saa arvon TOSI (TRUE).

JOS(LAUSEKE; ARVO_JOS_TOSI; ARVO_JOS_EPÄTOSI) IF

Funktiolla voidaan testata jonkin ensimmäisenä parametrina välitettävän lausekkeen totuusarvoa. Jos ensimmäisenä parametrina vietävä lauseke saa arvon TOSI(TRUE), niin funktio saa toisen parametrin määräämän arvon. Jos taas ensimmäisenä parametrina vietävä lauseke saa arvon EPÄTOSI(FALSE), niin funktio saa kolmannen parametrin määräämän arvon.

=IF(A2>100;"yli sata";"pienempi tai yhtä suuri kuin sata") 
saa arvon "yli sata", jos solussa A2 oleva luku on suurempi kuin 100. Jos solussa A2 oleva luku on pienempi tai yhtä suuri kuin 100, niin funktio saa arvon "pienempi tai yhtä suuri kuin sata".

Tietokanta (Database)

Tietokantafunktioita käytetään laskentataulukon analysointiin tiettyjen ehtojen avulla. Funktiot ovat hyödyllisiä, joskin hieman hankalia käyttää, joten tässä yhteydessä niitä ei käsitellä ollenkaan. Tietokanta nimitys on hieman harhaanjohtava, ainakin ihmisille, jotka ovat olleet tekemisissä oikeiden tietokantojen kanssa. Taulukkolaskennan yhteydessä tietokannoilla tarkoitetaan laskentataulukkoa, joka on muotoiltu riittävän "tietokantamaiseksi". Jos taulukkolaskennassa tarvitsee paljon tietokantafunktioita, niin kannattaa harkita siirtymistä oikean tietokantaohjelman käyttöön!

Teksti(Text)

Tekstifunktioiden avulla voidaan käsitellä kaavojen tekstijonoja. Funktioiden avulla voidaan määrittää merkkijonojen pituuksia, lisätä tai poistaa merkkijonosta merkkejä ja vaihtaa merkkijonon kirjainten kokoa. Funktiot ovat hyödyllisiä ja käyttökelpoisia, mutta eivät välttämättömiä tavallisessa taulukkolaskennassa, joten niitä ei käsitellä tämän enempää tässä yhteydessä.