4.6.2 Sisäkkäiset funktiot

Funktioita voidaan laittaa myös sisäkkäin, jolloin saadaan suoritettua hyvin monimutkaisia toimintoja. Funktioille annetaan lisätietoa parametrien avulla. Funktiolle voidaan antaa parametrina esimerkiksi solualue tai numeerisia arvoja. Sisäkkäiset funktiot toimivat siten, että toinen funktioista annetaan toiselle funktiolle parametrina. Useat funktiot saavat numeerisen arvon, jota voidaan käyttää hyväksi erilaisten päätösten tekemisessä, kuten esimerkiksi virhetekstien tulostamisessa.

Yksinkertainen esimerkki sisäkkäisten funktioiden käytöstä on alennuksen antaminen ostosten kokonaissumman kasvaessa tarpeeksi suureksi. Jos summa on suurempi tai yhtäsuuri kuin 500 mk, niin annetaan vaatteista 10%:n alennus. Jos taas vaatteiden hinta on pienempi kuin 500 mk, niin ostoksista ei anneta minkäänlaista alennusta. Tuotteiden hinnat lasketaan Hinta (E4:E6) nimisen nimetyn alueen summana.

=IF(SUM(Hinta)>=500; SUM(Hinta)*0,9; SUM(Hinta))

Edellisessä esimerkissä SUM-funktio saa jonkin numeerisen arvon, kuten esimerkiksi 661,22. Ensimmäinen ehto testaa itseasiassa onko 661,22 suurempi kuin 500. Esimerkkitapauksessa ehto toteutuu, joten tuotteista lasketaan 10% alennus.