Funktioiden lisääminen ohjatusti

mko053

Funktioiden kirjoittaminen käsin on usein tuskastuttavaa, koska kirjoitusvirheitä tulee todella helposti. Monimutkainen funktio saattaa olla toimimaton, jonkin pienen kirjoitusvirheen vuoksi. Tämän vuoksi taulukkolaskentaohjelmissa on ohjattu funktioiden lisäämistoiminto, joka opastaa funktion tekemisessä ja pienentää käsin kirjoittamisen osuutta, joten virheiden mahdollisuus pienenee huomattavasti. Funktion ohjattu lisääminen onnistuu valinnan Lisää/Funktio (Insert/Function) kautta.

Avautuvan ikkunan vasemmalla puolella on lueteltu taulukkolaskentaohjelmassa olevat funktioryhmät ja oikealla puolella on näkyvillä aktiivisen ryhmän funktiot. Ikkunan alaosassa näkyy lyhyt selitys funktion toiminnasta ja sen parametrisoinnista.

Oheisessa esimerkkikuvassa on vaateostosten laskemista varten tehty taulukko. Taulukosta näkyvät selkeästi tuotteen nimi, yksikköhinta ja kappalemäärä, sekä näistä muodostuva kokonaishinta. Taulukkoon pitää kuitenkin vielä laskea Yhteensä-summa, josta nähdään vaateostosten kokonaishinta. Summa on tarkoitus laskea soluun E7. Summan voi tietenkin laskea myös muodossa =E4+E5+E6, mutta tuotemäärän kasvaessa summan laskeminen ei ole enää mielekästä kyseisellä tavalla. Tämän vuoksi summan laskemiseen käytetään SUM-funktiota.

mko054

Lisätään SUM-funktio esimerkin vuoksi funktioiden lisäämistoiminnon avulla. Ensin valitaan aktiiviseksi se solu, johon ollaan lisäämässä funktiota. Vasta solun valinnan jälkeen voidaan mennä funktion lisäämistoimintoon. Tarvittava funktio löytyy matemaattis-trigonometristen (Math& Trig) funktioiden ryhmästä ja funktion nimi on SUMMA(SUM). Valitaan funktio aktiiviseksi funktioiden lisäämisikkunasta ja painetaan OK-painiketta, jolloin näkyviin avautuu ikkuna, jolla voidaan määritellä tarkemmin funktion ominaisuuksia. Ikkunan avulla voidaan SUM-funktion tapauksessa valita alue, jolta summa lasketaan. Number1-kentän lopussa on painike, jota painamalla päästään valitsemaan lomakkeelta haluttu alue. Painiketta painettaessa ikkuna pienenee, jolloin päästään taulukkolaskentataulukkoon raahaamaan haluttu alue aktiiviseksi. Alueen valinnan lopuksi painetaan näppäimistön ENTER-näppäintä, jolloin funktion ominaisuuksien määrittelyikkuna avautuu uudelleen näkyviin. Kun funktion ominaisuudet on määritelty, niin funktion hyväksytään OK-painikkeella. Funktion hyväksymisen jälkeen funktio

mko055

liitetään valittuun soluun ja funktion suorittaman laskutoimituksen arvo jää näkyviin soluun.