4.5.6 Lomakkeen lisääminen ja poistaminen

Uudessa taulukkolaskentatyökirjassa on ohjelman asetuksista määritelty määrä tyhjiä lomakkeita. Lomakkeita on käyttäjälle usein aivan liian vähän, joten lomakkeita voidaan lisätä tarvittaessa. Lomakkeen lisääminen työkirjaan onnistuu valinnalla Lisää/Lomake (Insert/Worksheet), jolloin uusi lomake lisätään aktiivisen lomakkeen vasemmalle puolelle.

Lomakkeen poistaminen onnistuu vastaavasti valinnalla Muokkaa/Poista Lomake (Edit/Delete Sheet), jolloin Excel kysyy varmistus kyselyn lomakkeen poistamiselle. Vastaamalla kyselyyn OK, lomake tuhoutuu ja kaikki sillä olleet tiedot menetetään.