4.5.3 Solualueen siirtäminen ja kopiointi

Solualueen kopiointi on hyvin nopea tapa saada kerran tehdyt muotoilut tai tiedot toiseen paikkaan laskentataulukossa. Muotoilujen ja tietojen kopioinnilla tai siirtämisellä säästetään aikaa esimerkiksi samanlaisten taulukoiden tekemisen yhteydessä. Kannattaa siis suunnitella hyvä taulukkopohja ja kopioida sitä useammalle sivulle, kun on ensin varmistanut pohjan toiminnan! Solualueen kopioinnissa solualue jää alkuperäiseen paikkaansa, mutta siirtämisen yhteydessä solualue siirtyy kokonaan uuteen paikkaan. Solualueen kopiointi ja siirtäminen voidaan tehdä taulukkolaskentaohjelmissa hyvin monella tavalla.

Solualueen kopiointi ja siirtäminen voidaan tehdä esimerkiksi Muokkaa (Edit)- valikon komennoilla tai hiiren oikean painikkeen avulla. Aluksi valitaan solualue, joka halutaan siirtää tai kopioida. Tämän jälkeen valitaan Kopioi (Copy) tai Leikkaa (Cut) hiiren oikean painikkeen tai Muokkaa(Edit)-valikon alta, jolloin tieto kopioidaan tai siirretään leikepöydälle. Seuraavaksi valitaan paikka, jonne solualue halutaan kopioida tai siirtää. Paikan valinnan jälkeen solualue voidaan liittää leikepöydältä valittuun paikkaan Liitä (Paste)-komennolla hiiren oikean painikkeen alta tai Muokkaa (Edit) -valikosta. Solualuetta liitettäessä kannattaa valita sen alueen vasen nurkkasolu, jonne soluja ollaan liittämässä, koska muuten leikepöydällä olevan solualueen ja valitun alueen on oltava samankokoisia. Jos leikepöydällä oleva alue on suurempi tai pienempi kuin valittu solualue, niin liittäminen ei onnistu!

Siirtäminen ja kopiointi voidaan tehdä hyvin kätevästi pelkästään hiiren avulla. Siirtäminen onnistuu valitsemalla ensin siirrettävä alue aktiiviseksi, jonka jälkeen mennään valitun solualueen reunalle kohtaan, jossa hiirikursori muuttuu siirtonuoleksi. Siirto voidaan aloittaa painamalla hiiren vasemmanpuoleinen painike pohjaan, jonka jälkeen alue voidaan raahata uuteen paikkaan. Jos aktiivinen alue halutaankin kopioida siirtämisen sijaan, niin se onnistuu suorittamalla edellinen toimenpide näppäimistön CTRL- näppäin pohjassa.

mko044

Hiiren oikean painikkeen avulla raahaaminen avaa valikon, josta voidaan valita siirtämiselle ja kopioimiselle erilaisia tapoja. Edellä suoritetut kopioinnit ja siirtämiset ovat kohtuullisen typeriä, koska ne eivät välitä alueen alle jäävästä tiedosta. Hiiren oikean avulla voidaan kopiointi ja siirtäminen suorittaa siten, että kohdealueen tiedot eivät tuhoudu. Vaihtoehdot Siirrä alas (Shift Down) ja Siirrä oikealle(Shift Right) siirtävät alla olevia soluja joko alas tai oikealle kopioitavan tai siirrettävän solualueen verran.

Liitä määräten (Paste special)

mko045

Taulukkolaskennassa tulee usein vastaan tilanne, jossa ei haluta kopioida kaikkea mahdollista solussa olevaa tietoa. Esimerkiksi voidaan halutaan kopioida kaavoilla lasketut arvot, mutta ei solumuotoiluja. Tällöin tietojen liittäminen pitää tehdä Liitä määtäten -toiminnon avulla. Seuraavassa on perehdytty tarkemmin Microsoft Excelissä olevaan liitä määräten -toimintoon. Corel Quattro Prosta löytyy myös vastaava toiminto, mutta siinä on hieman vähemmän valintoja kuin seuraavassa tarkasteltavassa toiminnossa. Solualue voidaan edelleenkin kopioida valinnalla Muokkaa/Kopioi (Edit/Copy), mutta solualue on liitettävä valinnalla Liitä määräten (Paste Special).

Kaikki (All) -valinnalla voidaan työkirjaan liittää kopioidun solualueen kaikki muotoilut ja koko sisältö. Valinta ei eroa normaalista liitä toiminnosta. Kaavat (Formulas) -valinnalla voidaan työkirjaan liittää kopioidun solualueen sisältämät kaavat. Kopioidun solualueen sisältämät tiedot, muotoilut ja kommentit jätetään kokonaan pois. Arvot (Values) -valinnalla voidaan työkirjaan liittää kopioidun solualueen sisältämät arvot. Arvot voidaan saada erilaisilla kaavoilla, mutta liitettäessä kaavoja ei kopioida mukaan. Esimerkiksi normaalikopioinnin yhteydessä solualueilla laskettujen arvot muuttuvat soluviittausten muuttuessa, mutta arvot-valinnalla kaavoja ei oteta mukaan. Kopioidun solualueen sisältämät kaavat, muotoilut ja kommentit jätetään kokonaan pois. Muotoilut (Formats) -valinnalla voidaan työkirjaan liittää kopioidun solualueen sisältämät muotoilut. Kopioidun solualueen sisältämät tiedot, kaavat ja kommentit jätetään kokonaan pois. Kommentit (Comments) -valinnalla voidaan työkirjaan liittää kopioidun solualueen sisältämät kommentit. Kopioidun solualueen sisältämät tiedot, kaavat ja muotoilut jätetään kokonaan pois. Kelpoisuusehdot (Validation) -valinnalla voidaan työkirjaan liittää ainoastaan kopioidulla alueella sijainneet kelpoisuusehdot. Kaikki paitsi reunaviivat (All except borders) valinnalla voidaan työkirjaan liittää kopioidun solualueen sisältämät tiedot ilman reunaviivoja. Liittämisen yhteydessä voidaan myös suorittaa erilaisia laskutoimituksia. Tällöin tiedot on liitettävä jo olemassa olevien solujen päälle. Esimerkiksi kertolasku suoritetaan kopioidun alueen ja liittämisalueen liittämässä, vastaavilla soluilla. Erilaisia laskutoimituksia ovat Lisää (Add), Vähennä (Subtract), Kerro (Multiply) ja Jaa (Divide). Ikkunan alareunassa on muutamia valintoja, joiden avulla voidaan ohittaa tyhjät (Skip blanks), jolloin tyhjiä soluja ei kopioida olemassa olevan tiedon päälle ja transponoida (Transpose) solualue, jolloin esimerkiksi kopioidusta 2*4-taulukko tulee 4*2-taulukoksi.