Solujen lisääminen ja poistaminen

Laskentataulukosta voidaan sekä poistaa että lisätä rivejä ja sarakkeita tarpeen mukaan. Sarakkeiden ja rivien kokonaismäärä taulukkolaskentaohjelmassa ei kasva eikä pienene lisäysten ja poistojen yhteydessä, joten laskentataulukon kokoa ei todellisuudessa voi muuttaa. Lisääminen ja poistaminen ovat hyvin samankaltaisia operaatioita, joten ne käsitellään samassa yhteydessä.

Sarakkeen lisääminen onnistuu valitsemalla haluttu sarake aktiiviseksi, jonka jälkeen voidaan valita Lisää/Sarake(Insert/Column). Poistaminen onnistuu valinnalla Muokkaa/Poista (Edit/Delete). Lisäämisen yhteydessä aktiivisena oleva sarake siirretään oikealle, koska valitun sarakkeen paikalle lisätään uusi tyhjä sarake. Sarakkeiden indeksit ovat juoksevia, joten alunperin valitun sarakkeen indeksi on kasvanut yhdellä. Sarakkeen poistaminen poistaa valitun sarakkeen kokonaan ja poistetun alueen oikealla puolella olevien sarakkeiden indeksiä vähennetään yhdellä. Rivin lisäämiseen tai poistamiseen pätevät muutoin samat asiat, mutta rivin on tietenkin oltava aktiivinen sarakkeen sijasta. Lisäämisten ja poistojen yhteydessä absoluuttiset soluviittaukset muuttuvat osoittamaan mahdollisesti muuttuneita soluindeksejä, joten laskentataulukot eivät sekoa lisäämis- ja poisto-operaatioiden yhteydessä.

mko043

Jos lisäämisen tai poiston yhteydessä on valittu solu tai solualue, niin taulukkolaskentaohjelma kysyy tarkennusta toimenpiteen suorittamiseksi. Lisäämisvaihtoehdot ovat Siirrä solut oikealle (Shift cell right), Siirrä solut alas (Shift cell down), Lisätään koko rivi (Entire Row) tai Koko sarake (Entire Column). Poistamisessa vaihtoehdot ovat miltei samat kuin lisäämisessä. Solujen lisääminen riippuu aktiivisena olevan solualueen koosta aina lisäyksen suuntaan. Jos aktiivisena on esimerkiksi kaksi päällekkäistä solua niin valinta Siirrä solut alas (Shift Cells down) siirtää kaikkia valittujen solujen alapuolella olevia soluja alaspäin aktiivisena olevien solujen määrän verran eli tässä tapauksessa kaksi solua. Solujen poistamislogiikka on käänteinen eli valinnalla Siirrä solut ylös (Shift Cells up) kaikkia valittujen solujen alapuolisia soluja siirretään ylöspäin valittujen solujen lukumäärän verran.