Solualueen muokkaaminen

Solualueen ja solujen muokkaamiseen on monta erilaista tapaa. Seuraavissa luvuissa solujen muokkaamista tarkastellaan useammasta näkökulmasta. Mukaan tarkasteluun on otettu muun muassa solujen nimeäminen, solujen lisääminen ja poistaminen, lomakkeiden lisääminen ja poistaminen, solualueen täyttäminen ja tyhjentäminen, solualueen kopioiminen ja siirtäminen sekä solualueen järjestäminen.

4.5.1 Solujen nimeäminen

Nimettyalue on solualue, jolle on annettu nimi. Nimetyn alueen hyötynä on selkeä ja yksikäsitteinen nimi, jolla voidaan viitata solualueeseen. Solualue TULOT on varmasti helpompi muistaa kuin solualue A1:B8, joten väärin kirjoittamisen tai väärin muistamisen riski pienenee huomattavasti. Kaavoja kirjoittaessa alueen soluviittausten tekeminen on todella tarkkaa puuhaa, koska laskenta tapahtuu väärien solujen arvoilla, jos soluviittauksissa on pienikin virhe. Jos taas solualueen nimen kirjoittaa väärin, niin ohjelma yleensä huomauttaa asiasta, joten virheiden mahdollisuus pienenee huomattavasti. Solualueen selkeä nimeäminen on yksi tärkeä osa tehokasta taulukkolaskentaa, joten sitä kannattaa käyttää hyväksi!

mko041

Microsoft Excelissä solun tai solualueen voi nimetä muutamalla erilaisella tavalla. Ensimmäiseksi pitää luonnollisestikin valita aktiiviseksi solualue, jota ollaan nimeämässä. Tämän jälkeen voidaan alueelle antaa nimi valinnalla Lisää/Nimi/Määrittele (Insert/Name/Define), josta aukeavaan ikkunaan voidaan antaa valitulle alueelle nimi. Jos aluetta ei ole valittu, niin se voidaan tehdä tässäkin vaiheessa. Ikkunan alalaidassa olevan Viittaus (Refers to)- kentän päässä on painike, jota napauttamalla päästään tekemään alueen valinta. Ikkunan ylälaidassa olevaan kenttään voidaan määritellä alueelle nimi, joka on hyväksyttävä Lisää/(Add) painikkeella. Nyt solualueelle on lisätty nimi, johon voidaan viitata yksikäsitteisesti.

Toinen ja hieman nopeampi tapa nimen lisäämiseksi jollekin alueelle on valita ensin alue ja kirjoittaa sen jälkeen sille nimi suoraan Nimet(Name Box) kohtaan, joka löytyy kaavarivin etupuolelta.

Esimerkiksi soluviittausten yhteydessä esitellyssä tuotteiden hintataulukossa on hyödyllistä käyttää nimettyä aluetta absoluuttisen soluviittauksen paikalla, koska viittaus nimettyyn alueeseen on aina absoluuttinen! Alennuskaava oli esimerkin D4 solussa muotoa =B4*C4*$B$1, jossa viittaus $B$1 on absoluuttinen soluviittaus soluun B1. Nyt solu B1 kannattaa nimetä nimelle alennus, jolloin alueeseen voidaan viitata yksikäsitteisesti alueen nimellä, joka on myös helppo muistaa. Soluviittaus voidaan antaa nyt muodossa =B4*C4*alennus, jossa alennus vastaa absoluuttista viittausta soluun B1. Kaavan kopiointi onnistuu nyt seuraaville riveille, koska viittaus säilyttää absoluuttisuutensa!