Solujen tietotyypit

Seuraavaan on listattu erilaisia solujen tietotyyppejä. Tietotyypit löytyvät suunnilleen seuraavilla nimillä sekä Microsoft Excelistä, että Corel Quattro Prosta.

Yleinen(General)-muotoilu on oletusmuotoilu, jossa solu muotoillaan automaattisesti siihen syötetyn tiedon perusteella. Yleistä muotoa olevilla soluilla tehtävät laskutoimitukset ja kaavat toimivat normaalisti.

Luku(Number)-muotoilulla voidaan luvulle määritellä desimaalien lukumäärä. Solun ei tarvitse olla lukutyyppinen pelkän laskennan vuoksi, joten pelkkä yleismuotoilu käy aivan hyvin. Lukuun pystytään myöskin määräämään tarvittaessa tuhaterottimet ja erilaisia negatiivisen luvun muotoiluja. Desimaalierotin määräytyy käyttöjärjestelmän maa-asetusten mukaan Microsoft Excelissä.

Valuutta(Currency)-muotoilussa pystytään määrittelemään desimaalien lukumäärä, negatiivisten lukujen esitysmuoto ja valuuttasymboli. Valuuttatunnus ja sen esiintyminen ennen tai jälkeen lukua määräytyy käyttöjärjestelmän maa-asetusten mukaan Microsoft Excelissä.

Laskenta(Accounting)-muotoilussa luvuille voidaan antaa jokin valuuttatunnus tarvittaessa, mutta muotoilun pääasiallinen tarkoitus on tehdä sopivat tasaukset lukuihin. Esimerkiksi desimaaliluvut voidaan tasata desimaalipisteen kohdalta.

Päivämäärä(Date)-muotoilussa soluun laitettu luku muotoillaan päivämääräksi valitun lajin mukaan. Lajit ovat erityyppisiä päivämäärämuotoiluja. Luku yksi (1) vastaa päivämäärää 1.1.1900. Päivämääräerotin määräytyy käyttöjärjestelmän maa-asetusten mukaan Microsoft Excelissä.

Aika(Time)-muotoilussa annetun luvun kokonaisosa muutetaan päivämääräksi ja luvun desimaaliosa muutetaan kellonajaksi. Asetuksissa voidaan myös vaikuttaa muotoon, jolla aika näytetään solussa.

Prosentti(Percentage)-muotoilussa annettu luku ilmaistaan prosentteina. Kannattaa muistaa, että luku 1 on 100% ja luku 0,1 on 10%. Ohjelma lisää prosenttimerkin automaattisesti luvun perään.

Murtoluku(Fraction)-muotoilu näyttää annetun luvun murtolukuna valitun lajin mukaisesti. Jos desimaaliluku ei sovellu suoraan murtoluvuksi, niin luku pyöristetään siten, että siitä tulee murtoluku. Ongelmana murtoluvuissa näyttää olevan, että ne eivät ole automaattisesti supistetuimmassa muodossa.

Tieteellinen(Scientific)-muotoilu antaa luvusta sen eksponenttimuodon. Esimerkiksi luku yksi (1) näytetään muodossa 1,00E+00 annettujen desimaalien mukaisesti.

Teksti(Text)-muotoillut solut ovat tekstiä, vaikka niihin olisi laitettu numeroita. Tekstimuotoisilla numeroilla voidaan suorittaa aritmeettisia laskutoimituksia, mutta matemaattiset kaavat jättävät yleensä tekstimuotoiset solut huomioimatta.

Erikois(Special)-muotoilut ovat hieman erikoisempia solumuotoiluja. Niillä voidaan määritellä muutama yleisesti käytetty numeerinen tunnus, kuten henkilötunnus, ISBN-numero ja postinumero.

Omat (Custom)-muotoilut ovat käyttäjän omia muotoiluja, joilla saadaan kätevästi muotoiltua esimerkiksi päivämäärä sellaiseksi kuin halutaan. Jos päivämäärän erotinmerkiksi halutaan esimerkiksi ~ merkki, niin sellainen on mahdollista Omat-muotoilun avulla. Määrittelemällä laji ruutuun päivämäärän muodoksi pp~kk~vvvv saadaan päivämäärä halutunlaiseksi. Muotoilussa pp tarkoittaa päivämäärää kahdella luvulla, kk tarkoittaa kuukautta kahdella luvulla ja vvvv tarkoittaa vuotta neljällä luvulla. Kannattaa tietysti huomata, että määritykset ovat suomenkielisestä ohjelmasta. Päivämäärä näkyy laskenta-arkilla muodossa 08~06~1998.