4.4.2 Solujen muotoileminen

Yksittäisten solujen ja solualueiden ominaisuuksiin ja ulkonäköön voidaan vaikuttaa hyvin paljon. Yksittäisistä soluista ei välttämättä kannata tehdä tyyliä, vaan ne voi muotoilla erikseen. Jo muutaman solun tapauksessa solut kannattaa kuitenkin muotoilla tyylejä käyttämällä. Solujen ominaisuuksista voidaan muokata hyvin monia piirteitä. Voidaan esimerkiksi muokata solujen tietotyyppiä, solun sisällön sijoittumista soluun, solussa olevan tekstin fonttia, solun rajoja, solun taustakuviointia ja väriä sekä solun suojaamisominaisuuksia. Seuraavassa solujen muotoilut pääpiirteissään Microsoft Excelin ikkunarakenteen mukaan esitettynä, mutta samantyyppiset valinnat löytyvät myös Corel QuattroProsta.

Luku(Number)- välilehdellä voidaan määritellä soluun laitettavan datan tietotyyppi. Erilaisista tietotyypeistä enemmän luvussa Solujen tietotyypit. Solujen tietotyyppien valinnassa kannattaa käyttää harkintaa. Yleisillä muotoiluilla olevat solut muuttavat tyyppiään syötetyn tiedon mukaan. Tietotyypin valinnalla solun sisältö saadaan juuri oikeaan muotoon riippumatta sen syöttömuodosta. Tasaus(Alignment)-välilehdellä määritellään solun sisältämän tiedon tasaus. Ikkunasta voidaan määritellä solulle ja sen sisällölle muutamia erikoisempia ominaisuuksia, kuten normaalista poikkeava kirjoitussuunta, rivitys, pakottaminen solun sisään tai valittujen solujen yhdistäminen. Fontti(Font)-välilehdeltä voidaan valita normaalit fontin tyyppiin ja kokoon liittyvät asetukset. Kaikki fonttikoon muutokset on tehtävä täältä, koska taulukkolaskennassa ei ole tekstikappaleiden ominaisuuksiin vaikuttavia tyylejä. Reunaviiva(Border)-välilehdeltä voidaan solualueelle määritellä erilaisia reunaviivoja. Reunaviivan lisääminen tapahtuu valitsemalla ensin jokin sopivan tyyppinen reunaviiva ja vasta tämän jälkeen valitaan sivun kuvasta reuna, johon viivaa käytetään. Taulukkolaskennassa näkyy taulukoiden pohjaviivoitus, joka ei tule tulostettaessa näkyville. Kuvio(Pattern)-välilehdeltä voidaan solualueelle valita pohjaväri ja mahdollisesti jonkinlainen pohjakuvio. Esimerkiksi solut, joihin käyttäjä voi syöttää tietoa kannattaa erottaa muista soluista erilaisilla pohjamuotoiluilla. Suojaus(Protection)-välilehdeltä voidaan valita solualueelle suojaus tai solualue voidaan piilottaa näkyvistä. Suojaus ja piilotus eivät tule voimaan ennen koko asiakirjan suojaamista! Solujen suojaamisella saadaan sellaiset solut suojattua, joihin muut käyttäjät eivät saa koskea.