4.4.1 Tyylien luominen ja käyttäminen

mko039

Microsoft Excelissä uuden tyylin luominen aloitetaan valinnalla Muotoile/Tyyli (Format/Style). Valinnalla näkyviin avautuu oheisessa kuvassa oleva tyylien määrittämisikkuna. Aluksi kirjoitetaan tyylille nimi kohtaan Tyylin nimi (Style Name) ja vasta tämän jälkeen voidaan tyylille antaa ominaisuuksia. Ominaisuuksia päästään muokkaamaan painikkeella Muotoile(Modify). Solun ominaisuuksia päästään muotoilemaan myös tyylien ulkopuolelta valinnalla Muotoile/Solut(Format/Cells), jolloin avautuu näkyvillä samanlainen ikkuna kuin tyylien ominaisuuksien muuttamisessa. Kun tyylin muotoilut ovat kunnossa, niin ominaisuudet voidaan lisätä tyyliin valinnalla Lisää (Add). Microsoft Excelissä tyylin määrittelylomakkeella on yksi hyvin käyttökelpoinen painike. Määritä(Merge)-painikkeella voi tyylin pohjaksi kopioida jo olemassa olevien solujen solumuotoilut, joten kokeilemalla tehtyjä solumuotoiluja voidaan käyttää hyödyksi uutta tyyliä luotaessa. Microsoft Excelissä valmiina olevan tyylin käyttäminen onnistuu valinnalla Muotoile/Tyyli (Format/Style), jolla avautuvasta ikkunasta valitaan oikea tyyli ja painetaan OK-painiketta, jolloin tyylin muotoilut kohdistetaan aktiivisiin soluihin. Tyylin muuttaminen jälkikäteen onnistuu samalta lomakkeelta, mutta muutosten jälkeen ominaisuudet lisätään painikkeella Lisää(Add), jolloin muutetulla tyylillä määriteltyjen solujen muotoilut muuttuvat uusia muotoiluja vastaaviksi.