4.4 Tyylit ja solujen muotoileminen

Tyylien merkitys on taulukkolaskennassa yhtä suuri kuin tekstinkäsittelyn puolella. Taulukkolaskennassa tyylit ovat kokoelma soluihin sisältyvistä muotoiluista, kun taas tekstinkäsittelyssä tyylit ovat kokoelma tekstikappaleiden sisältämistä muotoiluista. Taulukkolaskennassa tyylien suurin hyöty tulee esille, kun työkirjan solumuotoiluja muutetaan. Suurtenkin solualueiden muotoilujen muuttaminen työkirjassa on todella nopeaa ja vaivatonta tyylien avulla. Ilman tyylejä muuttaminen voi olla hyvinkin työlästä, koska työkirjan kaikki lomakkeet täytyy käydä läpi yksi kerrallaan. Tämän vuoksi kannattaakin unohtaa yksittäiset solumuotoilut ja keskittää muotoilut tyyleiksi!

Tyyleihin voidaan sisällyttää kaikki solujen muotoilemiseen liittyvät osa-alueet. Solujen muotoileminen ja tyylien tekeminen vaatii kuitenkin hieman etukäteissuunnittelua. Tyylejä tehdessä kannattaa samantyyppisillä ominaisuuksilla varustetut solut liittää yhden tyylin alle. Esimerkiksi tiettyä lukumuotoilua käyttävät solut voivat olla samalla tyylillä muotoiltuja. Seuraavassa muutama esimerkki taulukkolaskennan tyyleistä ja niiden käyttökohteista.

Suojaamaton: Tyyli, jossa on erottuva pohjaväri ja suojaus on poistettu.
Tyylillä merkittyihin soluihin käyttäjä voi syöttää suojattuun taulukkoon tietoa.

Lopputulos: Tyyli, jossa erottuva pohjaväri, suojaus, lihavoitu fontti ja valuuttamuotoilut. Tyylillä merkitään solut, joihin tulee lopputulokset, jotka ilmoitetaan esimerkiksi markkoina. Käyttäjä ei pääse muuttamaan soluja.