4.3.8 Kolmiulotteiset kaavat

Usein taulukkolaskenta ajatellaan pelkästään lomakkeella tehtävänä kaksiulotteisena laskentana. Taulukkolaskennassa voidaan kuitenkin ottaa käyttöön myös kolmas ulottuvuus. Esimerkiksi erilaiset laskutoimitukset voidaan tehdä suoraan koko työkirjan lomakkeiden läpi. Tällöin tietenkin asetetaan hyvin suuria rajoituksia laskentataulukon muodolle. Seuraavassa esimerkki työkirjan läpi tapahtuvasta laskennasta.

Otetaan esimerkiksi vuotuisten ruokamenojen seurantataulukko. Sivun alalaidassa olevista kuvista vasemman puoleisessa on esimerkki kuukausittaisista ruokamenoista kerättävistä tiedoista. Ruoat on jaettu muutamaan erilaiseen ryhmään. Oikean puoleisessa kuvassa on otettu kooste ruokamenoista koko vuodelta. Lomakkeella halutaan erotella eri tuotteista ja ryhmistä kertyvät menot vuosittain. Esimerkiksi maitoa on juotu koko vuoden aikana 300 markan arvosta. Maitojen kokonaiskustannus lasketaan taulukoiden läpi muodostettavalla kaavalla.

Maitojen vuosittaisen kokonaiskustannuksen laskeva kaava on seuraava:

=SUM(Tammikuu:Maaliskuu!B4)

mko037

mko038

Kaavasta lasketaan summa kolmen lomakkeen läpi ulottuvalta solualueelta. Jokaisella lomakkeella summaan tuleva solu on B4. Kyseessä on siis kolmiulotteinen kaava! Kolmiulotteisen kaavan tekeminen aloitetaan solun valinnalla, johon kaava tulee (B4). Tämän jälkeen voidaan tehdä aloittaa tekemään kaavaa, jolla summa lasketaan (SUM()). Tämän jälkeen mennään valitsemaan ensimmäisen lomakkeen solu, joka tulee mukaan summaan (Tammikuu!B4). Solun valinnan jälkeen painetaan näppäimistön SHIFT-näppäin pohjaan ja valitaan laskettavan alueen viimeinen lomake (Maaliskuu). Lopuksi kaava voidaan hyväksyä ENTER-näppäimellä.

Edellä tehty kaava on nyt kopioitavissa kaikkiin tuotetietojen kustannussoluihin. Kaavat ovat suhteellisia, joten ne muuttuvat osoittamaan juuri oikeaa tuotetta. Kaavoissa on määritelty pelkästään solualueen aloitus- ja lopetuslomake. Tämän vuoksi lomakkeita voidaan lisätä Tammikuu ja Maaliskuu nimisen lomakkeen väliin, jolloin ne otetaan mukaan automaattisesti laskentakaavoihin.

Kolmiulotteinen taulukkolaskenta asettaa todella suuria rajoituksia laskennassa mukana olevien taulukoiden muodolle. Esimerkin yksittäisen kuukauden ruokamenotaulukkoon ei voida lisätä yhtään uutta tuotetta tai kaavat menevät sekaisin. Kolmiulotteinen taulukkolaskenta on kuitenkin hyvin tehokas tapa tehdä laskentaa useamman lomakkeen arvoilla. Kolmiulotteista laskentaa kannattaa aina käyttää, jos siihen on suinkin mahdollisuus!