4.3.7 Soluviittaukset toiseen työkirjaan

Toiseen työkirjaan tehtävää soluviittausta kutsutaan usein linkittämiseksi. Toiseen työkirjaan viittaaminen eroaa hieman toiselle lomakkeelle viittaamisesta, koska soluviittaukseen pitää liittää tieto työkirjan (tiedosto) nimestä. Soluviittaus toiselle lomakkeelle on Microsoft Excelissä muotoa =[työkirjan_nimi.xls]Lomakkeen_nimi!$Solu. Työkirjan nimi erotetaan lomakkeen nimestä hakasulkein([]). Corel Quattro Prossa vastaava soluviittaus on muotoa +[työkirjan_nimi]Lomakkeen_nimi:Solu. Työkirjan nimi esiintyy usein kokonaisen hakemistopolkuna, joka voi hankaloittaa huomattavasti taulukkolaskentasovelluksen siirtämistä toiseen hakemistorakenteeseen. Kannattaa siis tarkistaa, että tiedostoviittaukset ovat suhteellisia! Microsoft Excelissä soluviittaus toiseen työkirjaan on aina absoluuttinen, mutta Corel Quattro Prossa soluviittaus on suhteellinen!

mko036

Soluviittaus Book2.xls-nimisen työkirjan Sheet1-lomakkeelta Kokeita.xls nimisen työkirjan Yleiset lomakkeelle onnistuu muodossa =[Kokeita.xls]Yleiset!$B$1. Soluviittaus on absoluuttinen.