4.3.5 Soluviittaukset samalla lomakkeella

mko034

Yleensä taulukkolaskennassa tarvitaan samalle lomakkeelle tehtäviä soluviittauksia. Tällöin soluviittaus voi olla joko suhteellinen tai absoluuttinen. Edellisissä luvuissa soluviittaukset olivat aina samalle lomakkeelle. Absoluuttisten soluviittausten yhteydessä käytettiin absoluuttista soluviittausta alennusprosentin käyttämiseksi kaavassa. Olkoon alennusprosentti Yleiset nimisen lomakkeen B1 solussa. Microsoft Excelissä viittaaminen D3 solusta B1 soluun onnistuu kirjoittamalla D3 soluun kaava =B1. Vastaavasti Corel Quattro Prossa viittaus on muotoa +B1. Tällöin kysymyksessä on tietenkin suhteellinen soluviittaus.