4.3.3 Puoliabsoluuttiset soluviittaukset

Puoliabsoluuttinen soluviittaus tarkoittaa viittausta, joissa kiinnitetään ainoastaan toinen sarake- tai rivi-indeksistä. Puoliabsoluuttinen viittaus muuttuu ainoastaan sen indeksin suhteen, jota ei ole kiinnitetty. Esimerkiksi solussa A1 oleva soluviittaus =D$1 on puoliabsoluuttinen soluviittaus. Kun kaavaa kopioidaan esimerkiksi soluun B2, niin soluviittaus muuttuu muotoon =E$1. Sarakeindeksi muuttuu D:stä E:ksi, koska kaavaa kopioitiin yksi sarake oikealle. Rivi-indeksi 1 ei muutu ollenkaan, vaikka kaavaa kopioitiin myös yksi rivi alaspäin. Tämä johtuu luonnollisestikin absoluuttisuuden kiinnittävästä dollarimerkistä ($), joka on sijoitettu rivi-indeksin eteen.

mko033

Oheisessa esimerkissä on alennusprosenttitaulukko, josta näkyy tietyn hinnan ja alennusprosentin muodostamat tuotehinnat. Taulukon vasemman puoleisessa sarakkeessa (A) on tuotteiden hinnat ja niiden oikealla puolella tietyn prosentin mukaan alennetut hinnat. Alennus muodostuu toisella rivillä olevien alennusprosenttien mukaan. Soluun B3 on tarkoitus kirjoittaa kaava, joka voidaan kopioida kaikkiin muihin alennushintataulukon soluihin. Kaava on siis muotoa tuotteen hinta -(tuotteen hinta * alennusprosentti).

Ensimmäinen versio kaavasta voisi olla =A3-(A3*B2), mutta pikaisella kokeilemisella kaavan heikkoudet selviävät. Kaava toimii ainoastaan solussa B3 ! Kaavaan pitää kiinnittää hintasarake puoliabsoluuttisella soluviittauksella $A3. Kaava muuttuu tällöin muotoon=$A3-($A3*B2). Kaava näyttää toimivan hyvin niin kauan kuin sitä kopioidaan pelkästään kolmannella rivillä. Neljännellä riville se ei kuitenkaan enää toimi! Kaavan korjaaminen onnistuu toisen rivin kiinnittämisellä, jonka jälkeen kaava on muotoa =$A3-($A3*B$2). Nyt kaava toimii, vaikka sitä kopioidaan mihin tahansa alennushintataulukon soluun.