4.3.2 Absoluuttiset soluviittaukset

Absoluuttinen viittaus tarkoittaa yksikäsitteistä paikasta riippumatonta viittausta. Jokapäiväisessä elämässä käytetään absoluuttista viittausta esimerkiksi sanottaessa: "Tavataan Jyväskeskuksen Donitsipaikassa". Absoluuttinen viittaus kertoo paikan, jossa keskustelun osapuolien on määrä tavata, täysin keskustelijoiden olinpaikasta riippumattomasti. Absoluuttinen viittaus voidaan siis tehdä missä tahansa paikassa ilman erehtymisen vaaraa. Soluviittauksen absoluuttisuus tulee ilmi myös vasta kopioinnin yhteydessä. Absoluuttinen soluviittaus saadaan esimerkiksi kirjoittamalla soluviittaus =$D$1 soluun A1. Tällöin viitataan paikasta riippumattomasti aina soluun D1. Kun solun A1 sisältö kopioidaan soluun B2, niin solussa B2 oleva viittaus on edelleenkin muodossa =$D$1. Soluviittaus soluun D1 säilyy kopioidessakin, joten kyseessä on varmasti absoluuttinen soluviittaus. Edellisen esimerkin absoluuttisessa soluviittauksessa $D$1 on mukana absoluuttisuuden kertovat dollarimerkit ($). Dollarimerkillä voidaan kiinnittää soluviittauksen sarake- tai rivi-indeksi siten, ettei se muutu kaavan kopioinnin yhteydessä.

Absoluuttinen soluviittaus on yhtä tehokas työkalu kuin suhteellinenkin soluviittaus. Oheisessa kuvassa on tyypillinen esimerkki absoluuttisen soluviittauksen käytöstä. Kyseessä on vaatekaupan lasku, jolla on kolme tuotetta. Tuotteiden nimet ovat A-sarakkeessa ja tuotetta vastaava yksikköhinta on B-sarakkeessa. Tuotteen kappalemäärät ovat C-sarakkeessa ja sen perusteella lasketaan tuotteen alennukset ja kokonaishinnat. D-sarakkeessa lasketaan tuotteen alennus, joka muodostuu B1-solussa olevan alennusprosentin mukaan. Kokonaishinta muodostuu vastaavasti alennuksen ja tuotteen hintojen perusteella. Esimerkiksi soluun D4 on laskettu takeista muodostuva alennus. Muodostuva alennus lasketaan muodossa yksikköhinta* kappalemäärä* alennusprosentti. Soluun D4 on kirjoitettu kaava =B4*C4*$B$1. Solussa D4 oleva kaava laskee kahden vasemmalla puolella olevan solun tulon ja kertoo sen vielä solussa B1 olevalla luvulla. Jos solun D4 kaava kopioidaan soluun D5, niin saadaan uusi kaava, joka on muotoa =B5*C5*$B$1. D4-solussa käytetyn kaavan soluviittaukset muuttuvat kopioidessa ainoastaan kappalemäärän ja yksikköhinnan kohdalta. Absoluuttinen soluviittaus soluun B1 säilyy

mko032

sellaisenaan.

Absoluuttinen soluviittaus on erityisen hyödyllinen tilanteissa, joissa jokin laskentakaavan osa pysyy koko ajan paikallaan, kuten edellisen esimerkin alennusprosentti. Aina ei kuitenkaan tarvita kokonaan absoluuttista tai suhteellista soluviittausta vaan jotakin siltä väliltä.