4.3 Soluviittaukset

Soluviittausten avulla tehtävät laskutoimitukset ovat huomattavasti joustavampia ja monipuolisempia kuin pelkillä numeroarvoilla tehtävät laskutoimitukset. Jokaiseen lomakkeella olevaan soluun voidaan viitata yksikäsitteisesti solun sarake- ja rivi-indeksien avulla, kuten esimerkiksi A1. Tavallisissa kaavoissa lasketaan vakionumeroarvoilla, jolloin lukujen muuttaminen on hieman työlästä. Soluviittausten avulla laskettaessa ei tarvitse muuttaa itse laskentakaavaa, vaan voidaan muuttaa pelkästään soluissa olevia arvoja. Lisäksi kerran hyvin kirjoitettu kaava on kopioitavissa myös toisiin soluihin. Kaava on siis hyvin paljon yleiskäyttöisempi kuin kiinteillä numeroarvoilla kirjoitettu laskutoimitus.

Soluviittauksen tekeminen onnistuu taulukkolaskentaohjelmissa todella helposti. Microsoft Excelissä soluun kirjoitetaan ensiksi yhtäsuuruusmerkki (=) ja välittömästi tämän jälkeen voidaan valita hiiren tai näppäimistön avulla solu, johon halutaan viitata. Corel Quattro Prossa soluviittaus aloitetaan plusmerkillä (+). Kun solu on valittuna voidaan soluviittaus hyväksyä ENTER-näppäimellä. Erilaisten kaavojen tekeminen onnistuu myös yhtä helposti. Kaavoihin tulevat solut voidaan käydä valitsemassa hiirellä tai näppäimistöllä kaavan kirjoittamisen aikana.

mko030

Oheisessa kuvassa lasketaan riveittäin F- ja G-sarakkeessa olevien solujen summa ja tulo. Kun kaavat on toteutettu soluviittauksilla, niin muutettaessa F- ja G-sarakkeessa olevia lukuja muuttuvat myös H-sarakkeessa olevat lopputulokset.