4.2.4 Tiedon muokkaaminen

Soluihin kirjoitettua tietoa voi luonnollisesti mennä muokkaamaan. Solun sisällön muokkaamiseen on olemassa kaksi erilaista tapaa. Solun sisältöä voidaan muokata suoraan solussa. Solun kaksoisnapauttaminen avaa solun sisällön muokattavaksi. Toinen mahdollisuus solun sisällön muokkaamiseen on solun valitseminen, jonka jälkeen painetaan näppäimistöltä löytyvää F2-nappäintä. Solun sisältöä voi muokata myös kaavariviltä. Kaavarivi on taulukkolaskentalomakkeen yläpuolella oleva rivi, jossa näkyy aktiiviseen soluun kirjoitettu kaava. Kaavariviä pääsee muokkaamaan napauttamalla kaavariviä hiiren vasemmalla painikkeella.

Solun sisältöä voidaan siis muokata jälkikäteen tai se voidaan halutessa poistaa kokonaan. Aktiivisen solun sisällön poistaminen onnistuu painalla näppäimistön DELETE- näppäintä.