4.2.3 Kaavojen kirjoittaminen

Taulukkolaskentaohjelman soluissa voidaan suorittaa erilaisia laskutoimituksia. Laskutoimitukset voidaan tehdä joko luvuilla tai solujen arvoilla. Kaavojen aloitus täytyy merkitä, jotta se erottuu tavallisesta tekstistä. Microsoft Excelissä kaavan kirjoittaminen aloitetaan yhtäsuuruusmerkillä (=), kun taas Corel Quattro Prossa kaavan kirjoittaminen aloitetaan plusmerkillä (+). Kaavan aloitusmerkin jälkeen seuraa varsinainen laskutoimitus. Kun laskutoimitus hyväksytään ENTER-näppäimellä, niin kaavan lopputulos tulee näkyville soluun, johon kaava kirjoitettiin.

mko029

Oheisen kuvan B-sarakkeessa on laskutoimitus, jollainen suoritetaan oikeasti C-sarakkeen soluissa. C-sarakkeessa on näkyvillä tehtyjen laskutoimitusten tulokset.