4.2.2 Numeerinen tieto

Numeeriseksi tiedoksi voidaan laskea kaikki tekstitiedosta poikkeava tieto. Numeerista tietoa ovat muun muassa päivämäärät, kellonajat, prosenttiluvut sekä valuutan erilaiset esitysmuodot. Numeerista tietoa syötettäessä ei tarvitse käyttää mitään erikoismerkkejä, vaan tieto kirjoitetaan soluun suoraan halutussa muodossa. Numeerinen tieto tunnistetaan kirjoitusasunsa mukaan. Solu muotoillaan automaattisesti päivämääräksi, kun siihen syötetään päivämäärä muodossa olevaa tekstiä, kuten esimerkiksi 2.2.98. Ominaisuus vaikuttaa todella hyödylliselle, mutta siitä voi olla paljon haittaakin! Esimerkiksi nolla syntymäajan tai henkilötunnuksen alussa tuottaa harmaita hiuksia, koska se poistetaan automaattisesti numeerisista soluista. Numeerista tietoa syötettäessä on muistettava desimaalilukujen sekä päivämäärien erottimet, koska automaattinen solun sisällön muotoilu tehdään niiden avulla. Taulukkolaskentaohjelmien erilaiset erotinmerkit määritellään joko käyttöjärjestelmän ominaisuuksista tai taulukkolaskentaohjelman ominaisuuksista.