4.2 Tiedon kirjoittaminen ja muokkaaminen

Tiedon kirjoittaminen taulukkolaskentaohjelmaan tapahtuu täsmälleen samoin kuin muihinkin ohjelmiin. Ensin valitaan paikka eli solu, johon kirjoitetaan. Tämän jälkeen voidaan kirjoittaa soluun haluttu asia halutussa muodossa. Taulukkolaskentaohjelmat ovat nykyään hyvin kehittyneitä, koska ne tunnistavat automaattisesti soluun kirjoitetun tiedot tyypin ja muotoilevat solun tyypin mukaan. Jos soluun aloitetaan kirjoittamaan tekstiä, niin solusta tulee automaattisesti tekstimuotoinen. Jos taas soluun kirjoitetaan jotakin numeerista tietoa, niin solusta tulee numeerinen ja sen arvolla voidaan suorittaa erilaisia laskutoimituksia. Kirjoittamisen jälkeen soluun tuleva tieto hyväksytään näppäimistön ENTER-näppäimellä. Hyväksymisen jälkeen solu ei ole enää aktiivinen ja kirjoitettu tieto jää näkyville soluun.