4.1.5 Makrot (Macros)

Makrot ovat kokoelma taulukkolaskennassa tai tekstinkäsittelyssä suoritettavia toimenpiteitä, jotka on koottu yhdeksi kokonaisuudeksi eli makroksi. Makrojen avulla pystytään nopeuttamaan usein toistuvia toimenpidesarjoja.