Objekti (Object)

Objekteiksi kutsutaan elementtejä, joita taulukkolaskentaohjelmaan voidaan liittää. Objekteilla on erilaisia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi pituus ja leveys. Objektien ominaisuuksia voidaan tarvittaessa muuttaa hiiren oikean painikkeen avulla. Taulukkolaskennan objekteja ovat esimerkiksi erilaiset kaaviot, kuvat sekä muista ohjelmista tuodut elementit.