Solu ja solualue (Cell and Range)

mko025

Solu muodostuu taulukkolaskentalomakkeen rivien ja sarakkeiden risteykseen. Yksittäiseen soluun voidaan viitata sarake- ja rivi-indeksin yhdistelmällä. Esimerkiksi viittaus A2 tarkoittaa ensimmäisen sarakkeen ja toisen rivin risteyksessä olevaa solua.

mko026

Solualue muodostuu useammista yksittäisistä soluista. Solualue voi olla yhtenäinen tai se voi koostua useammasta erillään olevasta solusta tai solualueesta. Kolmen ensimmäisen sarakkeen ja kahden ensimmäisen rivin muodostamaan yhtenäiseen solualueeseen voidaan viitata alueen nurkkasolujen yhdistelmällä A1:C2.