4.1.1 Rivi ja sarake (Row and Column )

mko023

mko024

Rivillä tarkoitetaan yhden solun korkuista vaakasuoraa aluetta, joka ulottuu koko taulukkolaskentalomakkeen läpi. Rivien numerointi alkaa taulukkolaskentalomakkeen yläreunasta ja ensimmäisellä rivillä oleva numero on yksi (1). Rivinumerointi näkyy taulukkolaskentalomakkeella vasemmassa reunassa. Esimerkiksi Microsoft Excelissä rivejä on 65536 kappaletta.

Sarakkeella tarkoitetaan yhden solun levyistä pystysuoraa aluetta, joka ulottuu koko laskentalomakkeen läpi. Sarakkeita merkitään yleensä kirjaimilla (A) tai kahden kirjaimen yhdistelmällä (AB). Sarakeindeksointi näkyy taulukkolaskentalomakkeen ylälaidassa. Esimerkiksi Microsoft Excelissä on sarakkeita 256 kappaletta, joista viimeisen sarakkeen sarakeindeksi on IV.