4 Taulukkolaskenta

Taulukkolaskennassa on monia hyödyllisiä ominaisuuksia, joista jokaisen tietokoneen käyttäjän on syytä olla tietoisia. Toiminnot ovat muokkautuneet hyvin pitkälle käyttäjien tarpeiden mukaan, joten ominaisuuksilla on olemassa hyvin voimakkaat käytännönperustelut. Suuren numeerisen tietomäärän käsitteleminen ja muokkaaminen oli ennen taulukkolaskentaohjelmia hankalaa, mutta nykyisin tiedon käsittely on kohtuullisen helppoa. Taulukkolaskentaohjelmat antavat hyvin monipuoliset työkalut ja funktiot numeerisen datan käsittelyyn. Taulukkolaskentaohjelmista on tuskin varsinaiseen "tieteelliseen" laskentaan, koska niissä on aika voimakkaita rajoituksia esimerkiksi lukujen tarkkuuden suhteen. Tieteellistä laskentaa varten onkin olemassa omat ohjelmansa, jotka on räätälöity pelkästään laskennan tarpeita vastaaviksi. Eräs hyvin tärkeä elementti taulukkolaskentaohjelmissa on materiaalin havainnollistaminen erilaisten kaavioiden ja karttojen avulla. Kaavioiden ja karttojen tekeminen sekä muidenkin työkalujen käyttäminen on tehty käyttäjälle helpoksi erilaisten avusteiden ja eksperttien avulla. Taulukkolaskentaohjelmat ovat siis normaalille ja hieman vaativammallekin käyttäjälle hyvin monipuolinen ja helppokäyttöinen tapa analysoida numeerista tietoa sekä tehdä pieniä laskentaan pohjautuvia sovelluksia.

Seuraavissa luvuissa esitellään taulukkolaskentaa ja taulukkolaskentaohjelmien työkaluja käyttäjänäkökulmasta. Luvuissa on pyritty pääsemään irti ohjelmakohtaisista rajoitteista ja taulukkolaskentaa on pyritty tarkastelemaan käyttäjää hyödyttävästä näkökulmasta. Monisteessa olevat esimerkit on tehty Microsoftin Excel-taulukkolaskentaohjelmalla, mutta esimerkit pätevät hyvin pitkälle myös Corelin Quattro Pro-taulukkolaskentaohjelmaan. Ohjelmien väliset erot muodostuvat lähinnä valikkorakenteen eroista sekä valikosta avautuvien ikkunoiden ulkoasujen eroista. Taulukkolaskennan periaatteet ja työkalut toimivat kummassakin ohjelmassa miltei samalla tavoin.