Tekstinkäsittelytyökaluja

3.4.1 Etsi (Find)

mko018

Etsi-työkalu on nopea tapa etsiä suurestakin dokumentista haluttu kohta. Dokumentin koon kasvaessa etsintöjä voi joutua tekemään useinkin. Etsi-työkalusta on varmastikin suurin hyöty dokumentin kirjoittamisen yhteydessä, jolloin joudutaan hyppimään dokumentin osasta toiseen ja tarkistamaan kirjoitettuja asioita.

Etsi-työkalulla dokumenttia voidaan käydä läpi hyvin monilla tavoin. Perinteisin tapa on jollakin hakusanalla koko dokumentin läpi, jolloin sanoja voi löytyä useitakin. Kokonaisella hakusanalla etsiminen on helppoa, koska ei tarvitse kuin kirjoittaa kyseinen hakusana etsittävä (Find What)-kohtaan ja tämän jälkeen painaa painiketta Etsi seuraava (Find Next). Etsi toiminto pysähtyy löydetyn sanan kohdalle ja tämän jälkeen etsintää voidaan jatkaa Etsi seuraava (Find Next)-painikkeella. Kun löydetään etsitty kohta dokumentista, niin Etsi-työkalun voi sammuttaa.

Etsintää voi rajoittaa dokumentissa muutamalla lisäoptiolla, joita etsi-työkalulle voi yleensä antaa. Oheisessa kuvassa on Microsoft Wordin etsi-työkalu, mutta vastaavat valinnat löytyvät myös muidenkin ohjelmien etsi-työkaluista. Etsi toiminnon etsimissuuntaa (Search) voidaan yleensä tarkentaa jonkin verran. Haluttua hakusanaa voidaan etsiä koko dokumentista, tekstikursorin alapuolelta tai tekstikursorin yläpuolelta. Etsi-työkalulle voidaan myös antaa tarkentimia etsittävään sanaan. Erilaisia tarkentimia ovat muun muassa Sama kirjainkoko (Match case), Etsi vain kokonaiset sanat (Find whole words only), Käytä yleismerkkejä (Use wildcards), Kuulostaa seuraavalle (sounds like) ja Etsi kaikki sanan muodot (Find all word forms).

Etsi-työkalua voidaan edelleenkin rajata erilaisiin muotoiluihin tai erikoisempiin merkkeihin Muotoilu (Format) ja Merkki (Special). Näistä kuitenkin esimerkki vasta korvaa-työkalun yhteydessä.