Ala-, risti- ja loppuviite

Alaviite (Footnote) [1]on asiakirjaan sivun alareunaan tuleva seliteteksti, joka viittaa johonkin samalla sivulla olevaan sanaan tai asiaan. Viittaukset numeroidaan kirjoittajan haluamalla tavalla sekä tekstiin että viiteteksteihin. Viitetekstit erotetaan tavallisesti muusta tekstistä vaakaviivalla. Alaviitettä käytetään usein tarkentamaan jotakin valittua sanaa. Alaviitteessä sanaa voidaan kuvailla esimerkiksi hieman monipuolisemmin kuin tekstissä on kuvailtu.

Loppuviite (Endnote) on samanlainen kuin alaviite, mutta kaikki sen selitetekstit laitetaan asiakirjan loppuun.

Microsoft Wordissa ala- ja loppuviitteiden lisääminen onnistuu valinnalla Lisää/Alaviite (Insert/Footnote). Avautuvasta ikkunasta voidaan määritellä onko kyseessä ala- vai loppuviite. Kumpaankin voidaan määritellä merkit ja aloittava numero, joita viitteissä käytetään sekä numeroinnin vaikutusalue.

Ristiviite (Cross-reference) on edellisiin verrattuna hieman erilainen. Ristiviitteen perusajatuksena on tehdä viitteitä kohtiin, jotka saattavat muuttua jossakin dokumentin kirjoitusvaiheessa. Esimerkiksi voidaan ottaa tilanne, jossa viitataan asiakirjan jostakin kappaleesta johonkin toiseen kappaleeseen kappaleen otsikolla. Otsikko ja sen numerointi saattaa kokea suuria mullistuksia dokumentin luomisvaiheessa. Jos viitattaviin kohtiin ole tehty ristiviitteitä, niin on mahdollisista, ettei lukija enää edes löydä viittauskohtaa. Ristiviitteen ansiosta viittaukset pysyvät oikeina ja muuttuvat viitetekstien muuttuessa.

mko015

Microsoft Wordissa ristiviite tehdään valinnalla Lisää/Ristiviite (Insert/Cross-Reference). Avautuvasta ikkunasta valitaan Viittauksen tyyppi (Reference Type) eli millaisesta tekstistä viittaus tehdään ja Lisää viittaus (Insert reference to), eli mitä viittaavassa kentässä halutaan lukevan. Ongelmaksi ohjelmassa näyttää muodostuvan viittaaminen omalla tyylillä tehtyyn otsikkotason tekstiin. Viittaus ei tunne otsikoita ollenkaan, jollei niitä ole tehty oletusotsikkotyyleillä!


[1] Tällainen on alaviite (Footnote)