3.3.2 Palstat (Columns)

Palstoihin jako on yksi tekstinkäsittelyn ominaisuus, jolla saadaan aikaan sanomalehtityyppinen dokumentti. Palstan muokkaaminen on monin verroin vaikeampaa kuin taulukon, joten palstojen avulla ei kannata tehdä mitään sellaista, johon taulukko

mko012

soveltuu paremmin. Jos palstajako osoittautuu virheelliseksi, niin palstoihin voidaan tehdä pakotettuja vaihtoja, jolloin palstoilla olevat asiat saadaan ryhmittymään huomattavasti paremmin.

Microsoft Wordissa palstajako saadaan aikaan valinnalla Muotoile/Palstat (Format/Columns), jonka jälkeen avautuvasta ikkunaan voidaan määritellä palstoille muutamia ominaisuuksia. Voidaan siis valita palstojen lukumäärä sivulla sekä kunkin sivulla olevan palstan leveys. Jos palstajako valitaan jo kirjoitettuun tekstikappaleeseen, niin valittu kappale jakautuu tasaisesti kaikkiin palstoihin. Jos taas palstajako tehdään ensin ja vasta tämän jälkeen aletaan kirjoittamaan tekstiä, niin kaikki kirjoitettu teksti tulee ensimmäiseen palstaan, kunnes tehdään pakotettu palstan vaihto. Palstan vaihto onnistuu valinnalla Lisää/Vaihto (Insert /Break), josta valitaan kohta Palstanvaihto (Column Break). Palstan vaihto onnistuu myös pikanäppäimillä CTRL-SHIFT-ENTER.