3.3.1 Taulukot (Tables)

Taulukot ovat hyvin tärkeässä roolissa tekstinkäsittelyssä. Joskus tekstidokumenttiin joudutaan lisäämään jotakin havaintoaineistoa, jonka esittäminen taulukkomuodossa on järkevintä. Taulukon käyttö on huomattavasti joustavampaa kuin esimerkiksi sarkainten käyttö. Taulukon kaikkia ominaisuuksia pystytään muuttamaan, joten taulukosta saa varmasti mieleisensä. Jos taulukkoa ei esimerkiksi haluta näkyville voidaan sen rajat poistaa kokonaan. Taulukkoa ei luonnollisestikaan kannata käyttää sivun ulkoasun muokkaamiseen, koska siihen tekstinkäsittelystä löytyy varmasti tarpeeksi ominaisuuksia.

mko010

Microsoft Wordissa taulukon lisääminen onnistuu valinnalla Taulukko/Lisää Taulukko (Table/Insert Table). Avautuvaan ikkunaan taulukolle voidaan antaa taulukon rivien ja sarakkeiden lukumäärä sekä sarakeleveys. Taulukon asetuksia voidaan muokata taulukon lisäämisen jälkeen joko valikon Taulukko(Table) kautta tai hiiren oikeaa painiketta napauttamalla taulukon päällä. Seuraavassa on käsitelty muutamia tarpeellisimpia ominaisuuksia.

Jaa solut(Slipt cells) jakaa solun niin moneksi soluksi, kuin käyttäjä haluaa. Solujen lukumäärä riveittäin ja sarakkeittain kysytään jakamisen yhteydessä. Yhdistä solut (Merge Cells) yhdistää valitut solut yhdeksi isoksi soluksi. Yhdistäminen voidaan tehdä vain, jos valittu solualue on mielekäs. Valitun solualueen pitää olla suorakaiteen muotoinen!

mko011

Lisää solut (Insert Cells) valinnalla voidaan lisätä soluja kursorin osoittamaan paikkaa. Valinnalla avautuvasta ikkunasta voidaan valita miten solujen lisääminen tehdään. Erilaisia mahdollisuuksia ovat Siirrä Solut oikealle (Shift Cels Right), Siirrä solut alas (Shift Cels Down), Lisää koko rivi (Insert Entire Row) ja Lisää koko sarake (Insert Entire Column). Lisääminen voidaan tehdä suoraan riveittäin tai sarakkeittain riippuen siitä mitä taulukosta on lisäämishetkellä aktiivisena. Valikon komento voi hieman vaihdella valitun alueen mukaan. Muuta solun korkeus tai leveys (Format Cell Height and Width) valinnalla voidaan muokata rivien ja sarakkeiden korkeuksia jälkeenpäin. Taulukon muokkaaminen jälkeenpäin on helppoa ja taulukosta saa ainakin useimmiten mieleisensä. Jos halutaan muokata taulukon soluissa olevien tekstien ominaisuuksia niin luonnollisestikin täytyy muokata tekstikappaleen ominaisuuksia.