3.2.2 Sivun asetukset (Page Setup)

Sivun asetusten (Page Setup) muokkaamisella saadaan määriteltyä asiakirjalle pääasiallisesti vain tulostettaessa huomattavia ominaisuuksia. Ominaisuudet ovat todella yleisluontoisia ja koko asiakirjan ulkonäköön sekä asetteluun vaikuttavia. Tällaisia asetuksia ovat muun muassa marginaalien leveydet ja paperin koko.

Microsoft Wordissa sivun asetusten muuttaminen onnistuu valinnalla Tiedosto/Sivun asetukset (File/Page Setup). Avautuneessa ikkunassa on neljä erilaista välilehteä, joista löytyviä asiakirjan ominaisuuksia

mko008

käsitellään seuraavassa.

Reunukset (Margins) välilehdeltä voimme määritellä sivun reunojen ja tekstin väliin jäävän marginaalin leveyttä. Word asiakirjassa marginaalit sijaitsevat sivun joka reunalla. Ylä- ja alamarginaaleissa on ylä- ja alatunnisteet, joiden etäisyyttä sivun reunasta (From Edge) voidaan myös muuttaa tältä välilehdeltä. Sidontareunus (Gutter) tarkoittaa sivun toiseen reunaan jätettävää sidontavaraa. Jos asiakirja on ajateltu tulostaa kaksi puoleisena, niin kannattaa lisätä rasti Peilikuvareunukset (Mirror margins) Muutosten voimassaoloalue voidaan määritellä sivun oikeasta alareunasta. Paperin koko (Paper Size) välilehdeltä muuttaa tulostettavan asiakirjan paperinkokoa sekä suuntaa. Ominaisuudet voidaan kohdistaa joko asiakirjaan kokonaan tai sitten sen osiin. Normaalisti käytettävä paperin koko on A4 (210*297 mm). Lähde (Source) välilehdeltä asiakirjalle voidaan määritellä mistä kirjoitin ottaa paperin asiakirjaa tulostettaessa. Esimerkiksi ensimmäiselle sivulle voidaan haluta erilainen paperi, joten se pitää ottaa jostakin toisesta lokerosta. Yleensä kohdassa kannattaa käyttää asetusta oletus (Default). Sivun asettelu (Page settings) -välilehdeltä voidaan antaa asiakirjalle muutamia hyödyllisiä ominaisuuksia. Asiakirjalle voidaan määritellä uuden osan alkaminen, erilliset ylä- ja alatunnisteet parittomille ja parillisille sivuille sekä erilaiset tunnisteet asiakirjan ensimmäiselle sivulle. Kohdasta Pystytasaus (Vertical alignment) voidaan muuttaa asiakirjaan kirjoitetun tekstin sijoittumista pystysuunnassa sivuille. Asiakirjaan voidaan lisätä myös rivinumerointi tämän välilehden kautta.